Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

station ov

Aantrekkelijk openbaar vervoer

GroenLinks wil het gebruik en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer stimuleren, in het bijzonder voor gehandicapten en ouderen.

Lees meer
kunst Venus assen
Cultuur

Aantrekkelijke stad met veel cultuur

Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open Assen hoort ook een bruisend cultureel aanbod.

Lees meer
duurzaam

Afval is grondstof in een circulaire economie

GroenLinks stimuleert de groene economie. Dit betekent: meer hergebruik en minder afval. Omdat we in 2050 energie- en klimaatneutraal zijn willen we vaart maken...

Lees meer
sociale huur

Betaalbare woningen

GroenLinks wil harde afspraken met woningbouwcorporaties zodat zij voldoende sociale woningen bouwen. Ook voor ouderen en voor mensen met een beperking, die...

Lees meer
autoluw

De auto alleen als het moet

Om de binnenstad zo gezond mogelijk te houden stimuleren we bezoekers van Assen om hun auto te parkeren op een transferium aan de rand van de stad, om vandaar...

Lees meer
dierenwelzijn

Dierenwelzijn, landbouw en jacht

Assen ontwikkelt een goed en respectvol dierenwelzijnsbeleid. We promoten stadslandbouw en het aanleggen van gezamenlijke moestuinen. Voedselproductie moet weer...

Lees meer
Discriminatie

Discriminatie voorkomen en bestrijden

Assen is voor iedereen een gastvrije gemeente.

Lees meer
duurzaam wonen.png
Duurzaamheid

Duurzaam wonen

Assen kiest voor duurzame, betaalbare huisvesting voor iedereen.

Lees meer

Duurzame bedrijventerreinen

Bedrijfsterreinen worden duurzaam gemaakt of duurzaam ingericht, bijvoorbeeld door toepassing van LED-verlichting, zonnepanelen voor gezamenlijke...

Lees meer

Duurzame maatregelen in de gemeentelijke organisatie

Er komen zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen, die we bovendien zo snel mogelijk zeer energiezuinig maken.

Lees meer
Werkgelegenheid

Economische bedrijvigheid stimuleren

Economische bedrijvigheid is goed voor een stevig fundament onder een sociaal Assen. Daarom stimuleert de gemeente economische bedrijvigheid. Werkgelegenheid...

Lees meer

Een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving

Het is goed wonen in Assen en mensen moet zich gelukkig voelen in Assen. Daarom beschermt GroenLinks de natuur in en om Assen. Bouwen doen we zoveel mogelijk...

Lees meer