Standpunten

Een groen Assen

GroenLinks kiest voor een schone stad, waar onze kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. Samen met lokale energiecoöperaties, groene doe-het-zelvers en iedereen die zich inzet voor een mooie en schone gemeente Assen gaan we daaraan werken.

GroenLinks wil de wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. Grondstoffen zijn dan geen afval meer, maar worden telkens opnieuw hergebruikt. En energie halen we niet langer uit vervuilende fossiele brandstoffen, maar uit duurzame alternatieven.

Assen is een gezonde en klimaatvriendelijke stad, waar mensen wandelen, fietsen, sporten en spelen en waar vervuilende diesel- en benzinevoertuigen worden vervangen door elektrisch aangedreven voertuigen.

Een open Assen

GroenLinks staat voor jouw vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Je voelt je er thuis en veilig. We gaan er respectvol met elkaar om. Ook al is iemand anders dan jij: we geven elkaar een kans. Altijd. In Assen wonen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. Als we als stad willen groeien, moeten we ons √°llemaal in elkaars problemen, gevoelens en opvattingen durven inleven.

Een sociaal Assen

GroenLinks kiest voor een stad waarin we eerlijk delen. In onze gemeente krijgt iedereen een eerlijke kans op goed werk, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. Wij zorgen ervoor dat iedereen gebruik kan maken van menselijke zorg en het allerbeste onderwijs.