Hier geldt artikel 1 van de Grondwet:

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

GroenLinks wil tegen discriminatie hard optreden. Assen stelt een roze agenda op, waarin voornemens, plannen en actiepunten met betrekking tot de emancipatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen worden opgenomen en getoetst. De gemeente ondersteunt daarnaast de emancipatie binnen culturele en religieuze groepen.

De gemeente vergaart actief kennis op het gebied van emancipatie en diversiteit; dit onderwerp wordt jaarlijks meegenomen in een thematisch onderzoek. Hierdoor worden signalen in ieder geval jaarlijks integraal beoordeeld.

De gemeente neemt in overleg met werkgevers maatregelen om discriminatie op de werkvloer te voorkomen. Hiervoor worden voorlichtingen en initiatieven gesteund en waar nodig ontwikkeld. 

We ondersteunen mensen met goede initiatieven voor hun buurt of groep, mits die bijdragen aan een actieve, open, solidaire samenleving. 

Assen stelt een stadscurator aan die straatkunst in de hele gemeente bevordert. Graffiti die verrijkt, wordt beschermd. Graffiti die kwetsend is, wordt verwijderd.

Wij werken alleen samen met organisaties die bijdragen aan een actieve, open en solidaire samenleving. We willen regulier overleg met alle religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in onze gemeente.