De specialiteit van Ria is het sociaal domein. Belangrijke thema’s zijn leefbaarheid, zorg, participatie en jongeren. Verder volgde ze de leerlijn ‘Diversiteit en Inclusie’ van GroenLinks. Ria was eerder actief binnen maatschappelijke organisaties in Assen. Onder meer als voorzitter van een wijkforum en secretaris van de Participatieraad.

Ria neemt regelmatig deel aan werkbezoeken, bijeenkomsten, symposia, etc. Zo  kan ze zich nog meer in onderwerpen verdiepen. Ze ziet zichzelf als verbinder die een goede samenwerking stimuleert.
 
Ria heeft inmiddels een groot netwerk opgebouwd. Ze vindt het belangrijk om makkelijk benaderbaar te zijn voor inwoners met verschillende achtergronden en belangen. Daarom heeft ze een eigen website en is ze actief op social media: Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.

Heb je een vraag aan Ria?
Bel op 06-36181681 of mail naar ria.haan@assen.nl