Wij stimuleren elk groot bedrijf om een bedrijfsvervoersplan te maken voor vrachtvervoer en het woon-werkverkeer van werknemers. De gemeente heeft hiervoor geen directe bevoegdheid, maar beïnvloeding is wel via indirecte weg mogelijk, omdat de gemeente de binnenstand dusdanig autoluw kan maken dat bedrijven op een andere manier over bevoorrading moeten gaan nadenken.

GroenLinks wil bedrijven aantrekken die milieuvriendelijk werken en tegelijkertijd de werkgelegenheid in Assen versterken. Daarbij kijken we beter naar waar vraag naar is en wat onze regio nodig heeft, en stemmen we af met onze buurgemeenten.

Het stimuleren van de lokale economie en werkgelegenheid is een zaak voor de lange termijn en is van veel externe factoren afhankelijk. Maar de gemeente Assen kan op basis van potentiële mogelijkheden (sterkte-zwakteanalyse) ontwikkelingen wél stimuleren, bijvoorbeeld door zelf ook te investeren in bepaalde gebieden in de gemeente.

Bij aanbestedingen van de gemeente wordt als eis opgenomen dat een minimaal aantal werkzoekenden uit de regio in dienst wordt genomen, bijvoorbeeld 5%. Hierbij is ook aandacht voor de uitvoering en handhaving gewenst. Een mooi voorbeeld is de wijze waarop Werkplein Drentse Aa de papieren rompslomp weghaalt bij bedrijven, waardoor de drempel steeds lager wordt.