De gemeente verbetert de levenskwaliteit van achtergebleven buurten en wijken door de openbare ruimte daar te 'vergroenen' en te 'verblauwen'

Wij gaan leegstand actief aanpakken. Leegstaande gebouwen worden omgebouwd tot betaalbare huurwoningen. Als stok achter de deur komt er een Leegstandsheffing, in combinatie met een subsidieregeling voor ombouw.

Langs vijvers, vaarten en kanalen leggen we waar dat effectief is natuurvriendelijke oevers aan.

De gemeente beheert parken, bermen en oevers ecologisch, zodat wilde bloemen optimaal voedsel voor bijen en andere insecten kunnen zijn. We leggen ook nestvoorzieningen aan, zoals nestkastjes voor vogels.

Er komen groene daken op gemeentelijke gebouwen en de gemeente bevordert de aanleg ook bij andere organisaties en particulieren. Bedrijventerreinen worden in samenwerking met bedrijven natuurvriendelijk ingericht. Om de vergroening van Assen te versnellen stelt Assen een stadsecoloog aan.