GroenLinks wil harde afspraken met woningbouwcorporaties zodat zij voldoende sociale woningen bouwen. Ook voor ouderen en voor mensen met een beperking, die een aangepaste woning nodig hebben. Woningbouwcorporaties en zorgverleners trekken hierin gezamenlijk op. Met projectontwikkelaars maken we afspraken over de bouw van voldoende huurwoningen voor mensen met een middeninkomen en over betaalbare koopwoningen voor starters. Er moeten geschikte woonruimtes beschikbaar komen. Denk aan nultredenwoningen, levensloopbestendige woningen, zogenoemde ‘tiny houses’ en ‘kangoeroewoningen’, aanleunwoningen, beschermd wonen, begeleid wonen en woningtypen waarbij mantelzorgers in de buurt kunnen zijn en kunnen wonen. Er komen tevens experimenten met woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verzorgings- of verpleegtehuis in. 

Onderzocht wordt of en hoe leegstaande kantoren via een leegstandsverordening en een stimuleringsubsidie geschikt kunnen worden gemaakt voor betaalbaar wonen.