Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te weten. Kunst verbeeldt werelden die er niet zijn. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. Maar kunst kan ook bijdragen aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen in een koor, schilderles nemen of dansen in een groep. GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur, onafhankelijk van het inkomen van hun ouders.

GroenLinks wil het lokale en regionale potentieel van kunstenaars en creatieve inwoners optimaal benutten om Assen bruisender en levendiger te maken. Met een divers aanbod van hoge kwaliteit en voor iedereen. Daarvoor stellen we een gemeentelijke cultuurprijs in.

Samen met bewoners kiezen we voor meer kunst in de openbare ruimte. De gemeente stimuleert via het onderwijs om jongeren enthousiast te maken voor kunst en cultuur door het bevorderen van actieve kunstbeoefening en door een goede afstemming met kunsteducatie.

SMAKH en Podium Zuidhage stimuleren en maken cultuur. Het zijn belangrijke voorzieningen voor wie  een laagdrempelige en goed toegangkelijke huisvesting belangrijk is. Ook informatieborden bij monumenten helpen bij meer zichtbare kunst. De historische verenigingen worden hierbij actief betrokken. 

Cultuur is voor iedereen: Assen participeert in het Jeugdcultuurfonds dat kinderen uit armere gezinnen in staat stelt om bijvoorbeeld dans-, theater- of muzieklessen te nemen. Hierdoor wordt kunst en cultuur bereikbaar voor iedereen.

In de wijken komen bibliotheekvoorzieningen, waarmee er een laagdrempelige toegang ontstaat voor ouderen en kleine kinderen. In combinatie met een Taalhuis zorgt dit voor een betere toegang tot taal.

Buurtcentra zijn de centrale ontmoetingsplekken in de wijk, vanwaaruit wijkbewoners kunnen werken aan gezamenlijke inititaieven om de wijk duurzaam leuk en leefbaar te maken.