Er komen zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen, die we bovendien zo snel mogelijk zeer energiezuinig maken. Dit geldt niet alleen voor kantoren, maar ook voor scholen en sportvoorzieningen. Duurzame gebouwen worden als zodanig herkenbaar gemaakt.

Nieuwe accommodaties van de gemeente maken we energieneutraal en zonder aardgasvoorziening.

Bij het klimaatbeleid werkt de gemeente nauw samen met de regiogemeenten. Dat is effectiever én goedkoper.

We plaatsen zonnepanelen op bushaltes en onderzoeken of we lantaarnpalen overdag kunnen opladen voor ’s nachts.