Mensen voor wie het openbaar vervoer een obstakel is, blijven we een vorm van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer aanbieden.

Elke woning en elke zorg-, woon- of onderwijsvoorziening heeft een bushalte binnen vijfhonderd meter afstand.

Stads- en streekbussen gaan rijden op elektriciteit of waterstof. In 2025 moeten alle bussen emissie loos zijn. Taxi’s worden wat ons betreft hybride of elektrisch. 

Voor het stadsvervoer komen er proeven met een bus op afroep: kleine, elektrisch aangedreven busjes die een flexibele route rijden en stoppen voor in- en uitstappen waar reizigers dit willen: bijvoorbeeld een bordje aan de weg hangen met het opschrift: ‘ik wil naar het centrum’. 

Er komt een proef met gratis openbaar vervoer op vrijdagavond en zaterdag.

Nieuwe wijken, zoals de uitbreiding van Kloosterveen, worden zo ontworpen dat door te investeren in goede voorzieningen voor lopen, fietsen, deelmobiliteit, openbaar vervoer en een slimme laadinfrastructuur, de privé auto grotendeels overbodig wordt. Er komt dan ook een hoogwaardige OV-ontsluiting. De kosten daarvan worden onderdeel van de planexploitatie.

GroenLinks wil dat gehandicapten en senioren met een smalle beurs buiten de spits gratis of goedkoper met de bus kunnen reizen.