Dat kan Assen niet op eigen houtje; daarom vindt samenwerking plaats met andere gemeenten, overheden, burgers, instellingen en bedrijven.

Als eerste stap naar een circulaire economie streeft Assen ernaar dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. Dit gebeurt volgens het principe ‘omgekeerd inzamelen’. Inzamelpunten op wijkniveau met scheidingsstraten maken het de bewoners makkelijk. In Marsdijk wordt een proef gestart met zo’n mini-afvalstation. Tijdens het TT festival wordt statiegeld op plastic bekers ingevoerd.

De gemeente gaat circulair inkopen en ontwikkelt samen met marktpartijen criteria om de circulaire economie verder te ontwikkelen. Bij aanbestedingsopdrachten is niet de aanschafprijs leidend, maar de kwaliteit en duurzaamheid. Van duurzaam inkopen en aanbesteden tot schone stroom en circulaire gebouwen: de gemeente geeft het goede voorbeeld en communiceert dit.

Nieuwe wijken, zoals de nieuwe fase van Kloosterveen, worden circulair en energieneutraal opgezet, met zoveel mogelijk hergebruik van materialen en ruimte voor decentrale sanitatie (hierbij worden de afvalwaterstromen gescheiden en decentraal verwerkt, direct bij de bron), zoals bijvoorbeeld in Sneek waar tevens biogas wordt geproduceerd, en stadslandbouw zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. Assen stimuleert circulair en ‘biobased’ bouwen; met name in Kloosterveen liggen kansen.

De gemeentelijke organisatie beperkt de hoeveelheid afval en vermindert het papierverbruik. Bij de inkoop wordt gelet op overbodig verpakkingsmateriaal. In het gemeentehuis en op de gemeentewerf wordt afval gescheiden ingezameld.

We stimuleren het hergebruik van oude spullen in nauwe samenwerking met het kringloopbedrijf of kringloopwinkels.

De gemeente zet in op zelf composteren en stelt gratis compostvaten ter beschikking.

De gemeente Assen spreekt zich uit voor de consumptie van biologische, regionale producten en voor fairtrade en koopt duurzame en fairtrade producten in. De gemeenteraad en de verschillende gemeentelijke afdelingen vertalen hun steun voor fairtrade in hun beleid en handelen hier naar. Assen gaat voor het predikaat “Fairtrade gemeente”.

De gemeente stimuleert dat in de plaatselijke winkels eerlijke producten worden verkocht en dat de plaatselijke horeca regionaal duurzaam geproduceerde levensmiddelen en fairtrade producten serveert. 

De gemeente stimuleert in dit kader tevens Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.