Cookies

We gebruiken functionele, analytische en advertising cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden, om statistieken te verzamelen en om tijdens de campagne advertenties te laten zien. Lees meer en stel voorkeuren in.

Een schone en gezonde leefomgeving

Gezond oud worden, dat willen we allemaal. Daarom willen we onze leefomgeving zo gezond en zo schoon mogelijk maken.

Lees meer
eerlijk delen.png

Eerlijk delen

Assen kiest ervoor dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Lees meer
Onderwijs

Eerlijke kansen

Wie je ouders zijn, mag niet bepalen hoe ver je kunt komen of hoe groot je kunt dromen. Ieder kind verdient een goede start.

Lees meer
Vluchtelingen

Gastvrije gemeente

Een open Assen betekent ook een gastvrij Assen. We bieden mensen, die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking, een veilige haven.

Lees meer

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Bij opdrachten en aanbestedingen eist de gemeente een sociale bijdrage in de vorm van stageplekken, leerwerktrajecten of begeleiding van maatschappelijk...

Lees meer

Gemeentelijke organisatie

GroenLinks heeft veel idealen en ambities. Die zien we ook graag terug in de gemeentelijke organisatie.

Lees meer
groen in assen.png

Groen in Assen

Assen kiest voor een groene wijk voor iedereen. Hoe meer groen, hoe gezonder de lucht en hoe minder wateroverlast bij hevige regen.

Lees meer
Groen

Groen in de gemeente

GroenLinks wil een groene wijk voor iedereen. Hoe meer groen, hoe gezonder de lucht en hoe minder wateroverlast bij hevige regen.

Lees meer
Energie

Handhaving energieregels

Bedrijven en instellingen houden zich aan de verplichting om investeringen in energiebesparing uit te voeren als die in vijf jaar terug te verdienen zijn.

Lees meer
Bijstand

Iedereen doet mee

Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of om op een andere manier het gevoel te hebben een steentje bij te dragen aan de samenleving.

Lees meer
iedereen hoort erbij.png

Iedereen hoort erbij

Assen is met ruim 120 nationaliteiten een multiculturele lokale samenleving. Iedereen hoort erbij.

Lees meer

Inkomen

Armoedebestrijding is het fundament van een goed en geslaagd sociaal beleid. GroenLinks wil armoede voorkomen.

Lees meer