Cookies

We gebruiken functionele, analytische en advertising cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden, om statistieken te verzamelen en om tijdens de campagne advertenties te laten zien. Lees meer en stel voorkeuren in.

Innovatieve bedrijven

Assen stimuleert lokale plannen en initiatieven rond de opwekking van duurzame energie en het vermijden van CO2-uitstoot actief.

Lees meer

Internationaal

De wereld stopt niet bij de gemeentegrens. Wij dragen ons steentje bij aan een eerlijke en duurzame wereld.

Lees meer

Jeugdbeleid

GroenLinks wil investeren in de stem van de jeugd: door die actief in te betrekken bij vernieuwing en verandering, bijvoorbeeld via de Jongerenraad, dragen...

Lees meer

Klimaat en energie

GroenLinks wil een ambitieus klimaatbeleid: in 2040 is Assen klimaatneutraal, dat is tien jaar eerder dan het landelijke doeljaar. In de Omgevingsvisie en het...

Lees meer
klimaatneutrale stad.png

Klimaatneutrale stad

Assen kiest voor een schone toekomst voor onze kinderen.

Lees meer
menselijke zorg.png
Zorg

Menselijke zorg

Assen kiest voor goede en betaalbare zorg voor jong en oud.

Lees meer
Onderwijs

Onderwijs

Goed onderwijs is alleen mogelijk in schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd: schoon, veilig, comfortabel, voldoende ventilatie en groen.

Lees meer
rood plafond, groen dak.png

Rode vloer, groen dak

GroenLinks is als een huis, waarin je je veilig voelt. Een huis met een rode vloer en een groen plafond.

Lees meer

Samenwerken aan veiligheid

Onveiligheid en intolerantie verkleinen de ruimte voor verschillen in een samenleving. Om de veiligheid op straat te waarborgen moet de politie daadkrachtig...

Lees meer
schoon en veilig mobiel.png

Schoon en veilig mobiel

Assen kiest voor schoon, vlot en veilig vervoer: fietsers, voetgangers en OV.

Lees meer
Water

Schoon en veilig water

Als gevolg van de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hitte en droogte enerzijds en extreme neerslag en wateroverlast anderzijds. Om ons...

Lees meer
Sport

Sport

GroenLinks vindt dat sport belangrijk is voor iedereen in Assen.

Lees meer