Er komen transferia, met goede verbindingen met de binnenstad, in Marsdijk (OV-knooppunt), Assen-Oost, Assen-Zuid (TT) en Kloosterveen. 

De binnenstad wordt zo autoluw. Het stadscentrum is één weekend per jaar zelfs volledig autovrij.

Het gehele gemeentelijke wagenpark (waaronder vuilniswagens, milieubeheer en veegwagens) gaat over op emissie loos rijden.

We moedigen het autodelen aan door een aantal parkeerplaatsen beschikbaar te stellen voor deelauto’s. Hier komen alleen plekken voor elektrische auto’s beschikbaar, in combinatie met een elektrisch oplaadpunt.Op de website van de gemeente Assen wordt het auto-delen gepromoot en een aantal parkeerplaatsen wordt gereserveerd voor autodelers. 

Op de A28 wil GroenLinks een maximumsnelheid van 100 km/uur rondom de stad.

De gemeente weert zoveel mogelijk vervuilende scooters, dieselauto’s, bestelbussen, vrachtwagens en mobiel werktuig uit de stad. Alleen de schoonste vrachtwagens en bestelbusjes mogen de stad in. Er komen afspraken met pizzeria’s, taxibedrijven, postbedrijven, makelaars en andere ondernemers om emissie loos te rijden (e-fiets, e-scooter, e-bakfiets, e-auto).

De gemeente stimuleert bedrijven om een meer milieuvriendelijke manier van bevoorrading voor winkels te bedenken. Daarnaast zet zij zich in voor de ontwikkeling van een stadsdistributiesysteem, waarbij vrachten van buiten Assen in een aan de stadsrand gelegen distributiecentrum worden afgeleverd, om vervolgens door elektrisch aangedreven kleine busjes of per fietskoerier (cargo bikes) verder te worden getransporteerd. Hier is een forse milieu- en verkeersveiligheidswinst te boeken!

De gemeente Assen geeft het goede voorbeeld en stimuleert het gebruik van de fiets, het openbaar, vervoer, lopen en zero-emissie in plaats van vervuilende dieselvoertuigen bij. Dit doet zij in het kader van het mobiliteitsbeleid voor medewerkers (reiskosten, parkeren, locatie gebouwen, et cetera), de aanbesteding van eigen voertuigen, de inkoop van bouwprojecten en transportdiensten, de aanbesteding van WMO- en leerlingenvervoer en -samen met de regionale OV-partners- de aanbesteding van het regionaal openbaar vervoer.

Het vliegtuig is de meest vervuilende vorm van transport. Wij verspillen geen overheidsgeld aan Groningen Airport Eelde; de aandelen stoot de gemeente daarom af, desnoods met een eenmalige afkoopsom.