De binnenstad heeft alle prioriteit. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners werkt de gemeente aan een compact centrum. De komende vier jaar worden stappen gemaakt om de leegstand daadwerkelijk te verminderen. Daarbij stimuleert de gemeente waar mogelijk dat er actief vierkante meters winkelvloeroppervlak uit de markt worden genomen. Er komen geen nieuwe vierkante meters winkeloppervlakte bij zonder sanering van een gelijk aantal vierkante meters elders. GroenLinks staat geen weidewinkels of outletcentra toe rond Assen.

Kleine ondernemers zijn heel belangrijk, voor de werkgelegenheid en voor de leefbaarheid van onze gemeente. Als winkelruimtes of kantoorgebouwen leegstaan, bieden we daar laagdrempelig onderdak aan creatieve ondernemers, kunstenaars en startups.

De sociale dienst is ruimhartig in het ondersteunen van zelfstandigen die tijdelijk geen inkomsten genereren. Vanzelfsprekend moet daarbij sprake zijn van een gedegen ondernemersplan en een goed perspectief voor de toekomst.