Nieuws

Actie 'Meer groen in de stad!'

Meer groen in de stad is ook het thema van een actie aanstaande dinsdag tussen 14.00 en 15.00 uur bij het pannenkoekenschip aan de kop van de Vaart. Daar gaan we een viertal boomspiegels verwijderen en vervangen door planten. Met deze actie geven we aan dat we meer groen in de stad willen. Laura Punt zal tegen 15.00 uur de laatste plant in de grond zetten.

GroenLinks tovert Koopmansplein om tot groene ontmoetingsruimte

Waar overal pleinen in stadscentra worden gedomineerd door tegels en klinkers pleit GroenLinks Assen ervoor om het Koopmansplein helemaal groen in te richten. Het plein leent zich goed voor een ontmoetingsruimte met groenstroken, wandelpaden, bankjes, terrasjes, marktstalletjes en een podium voor straattheater.

Lees verder

Motie Pacht door gemeenteraad aangenomen

Een nieuwe stap voor een beter milieu: de gemeenteraad heeft op 8 maart het college van B en W opgedragen om met beleid te komen waarmee in de pachtvoorwaarden van gemeentelijke gronden meer rekening wordt gehouden met het milieu. Bijvoorbeeld schadelijke teelten, zoals lelie- en bollenteelt, niet toegestaan. Of paal en perk stellen aan het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen (in de agrarische sector eufemistisch ‘gewasbeschermingsmiddelen’ genoemd) en overbemesting bij meer reguliere gewassen zoals aardappels en snijmais

Lees verder

Asser raad neemt GroenLinks motie JA-JA-sticker aan

Assen zet het mes in ongevraagd reclamedrukwerk. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 maart werd een motie van GroenLinks aangenomen -mede ondertekend door PvdA, D’66 en OpAssen- met daarin de oproep aan het college van B en W om invoering van een zogenoemd ‘opt-insysteem’. Met zo’n systeem wordt nergens meer ongevraagd drukwerk in de brievenbus gedaan, tenzij de bewoner daarom vraagt via een JA-JA-sticker op zijn brievenbus.

 

 

Lees verder

Sportdialoog Assen: politiek en werkveld gaan samen Integrale Nota Sport en Bewegen ontwikkelen.

Een dialoog op maandagavond in twee bedrijven.

Eerste bedrijf: politieke partijen en vertegenwoordigers uit de wereld van sport, welzijn en onderwijs nemen een afwachtende houding aan: wie doet wat? Het belang van sport en beweging wordt zaalbreed gedeeld.

Tweede bedrijf: deelnemers aan de dialoog komen tot het idee om samen een Nota Sport en Bewegen te gaan ontwikkelen.

Dat wordt de mouwen omhoog voor een impuls aan sport en bewegen voor jong en oud, met extra aandacht voor laagopgeleiden en minima.