De Sportcampus Stadsbroek
In april presenteerde wethouder Smit een plan voor een sportcampus, inclusief een dak op de wielerbaan. Hoewel de huisvesting van MBO-studenten geen kerntaak van de gemeente is, zagen wij de voordelen van de campus. Studenten kunnen overdag studeren en 's avonds bijdragen aan de sportverenigingen in Assen. Echter, het dak op de wielerbaan zagen wij als fractie niet zitten.

Problemen met de wielerbaan
De wielerbaan in Assen, sinds 2016 in gebruik, is een houten baan zonder dak en niet bestand tegen weersomstandigheden. Hierdoor zijn energievretende ventilatoren nodig en is de baan vaak te glad voor gebruik door de weersomstandigheden. Ondanks de kosten van 3,5 miljoen euro voor een dak, zou dit niet alle problemen oplossen.

Onze aanpak
Onze fractie heeft de financiële en bouwkundige aspecten grondig onderzocht. De gemeente bleek te goochelen met cijfers en de Stichting Wielerbaan Assen (SWA) heeft geen jaarrekeningen openbaar gemaakt, wat controle door ons als fractie bemoeilijkt. Gesprekken met direct betrokkenen zoals FC Unitas en het Alfa College gaven ons nieuwe inzichten. FC Unitas betaalt zelf het onderhoud van de MTB-baan, zonder steun van de SWA, en het Alfa College zag een dak niet als noodzakelijk voor een sportcampus.

Het besluit
Op 23 mei werd het onderwerp besproken in de raad. Na intensief overleg met sportverenigingen, onderwijsinstellingen en inwoners, hebben wij besloten tegen het dak te stemmen, dus ook tegen het voorstel met sportcampus. Het voorstel werd verworpen door de gemeenteraad met 21 tegen en 10 stemmen voor. Onze motie om met alle betrokken partijen een nieuw voorstel voor een sportcampus te maken, is aangehouden. De wethouder heeft toegezegd aan de raad dit te gaan doen.

We zijn trots op onze teamprestatie als fractie, raadsleden en onze onmisbare ondersteuners. Onze zichtbaarheid in de media en het uiteindelijke resultaat – geen duur dak en wel nieuwe plannen maken voor een sportcampus – voelen voor ons als een overwinning.

Paul van der Kolk-Kruithof
Woordvoerder Sport