Nieuws

Experimenteerruimte Sociaal domein.

GroenLinks is blij dat de gemeente Assen durft te gaan experimenteren, maar of de gekozen werkwijze nu de best haalbare is en er werkelijk geëxperimenteerd wordt….Wij hebben nog wel wat vragen en opmerkingen.

Lees verder

Schriftelijke vragen Milieuzones tegen fijnstof binnenstad

Vanaf 1 januari 2018 moeten alle nieuwe brom- en snorfietsen aan de nieuwe emissie-eisen voldoen. Dit betekent dat deze meest vervuilende tweetakt voertuigen vanaf die datum niet meer verkocht mogen worden. En dat is goed nieuws want tweetakt brom- en snorfietsen zijn een grote bron van vervuiling, geluidsoverlast en ergernis in de (binnen)stad.

Lees verder

Gaswinning, uw mening TELT!

De discussie rondom de gaswinning en de mening van het College van B&W en de gemeenteraad, leverde een duidelijk beeld op. Wij zijn unaniem in de afwijzing van dit gasbeleid van de regering en minister Kamp in het bijzonder. Ook u kunt uw mening geven over deze gaswinning.

Op de website van de gemeente Assen staat een uitgebreide zienswijze en een verkorte versie. Download deze en onderteken hem en stuur hem op. De link staat hiernaast.

OOK UW MENING TELT!!

Lees verder

Iceworld Assen Deel 1 en 2

Op 1 juni was de finale datum voor de discussie over Iceworld en de miljoenen investeringen van de gemeente Assen.

GroenLinks vindt het plan prachtig, maar dan zonder de extra middelen vanuit de overheid. Onderstaand ook onze 2de bijdrage. Het zal u niet verwonderen, wij hebben tegen gestemd.

18 mei 2017 was de eerste discussie over Iceworld in Assen. Nou ja, discussie, was meer een ophemeling van college en plan, dan een discussie over de vele miljoenen die Assen hiervoor beschikbaar wil gaan stellen. Hier en daar een kritische noot, met name naar de rol van de gedeputeerde, GS en provinciale Staten. Onderstaand de toch redelijk kritische bijdrage van Hans Marskamp namens GroenLinks Assen.

Maar wij stonden daar alleen in.

Lees verder