Nieuws

Motie Pacht door gemeenteraad aangenomen

Een nieuwe stap voor een beter milieu: de gemeenteraad heeft op 8 maart het college van B en W opgedragen om met beleid te komen waarmee in de pachtvoorwaarden van gemeentelijke gronden meer rekening wordt gehouden met het milieu. Bijvoorbeeld schadelijke teelten, zoals lelie- en bollenteelt, niet toegestaan. Of paal en perk stellen aan het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen (in de agrarische sector eufemistisch ‘gewasbeschermingsmiddelen’ genoemd) en overbemesting bij meer reguliere gewassen zoals aardappels en snijmais

Lees verder

Asser raad neemt GroenLinks motie JA-JA-sticker aan

Assen zet het mes in ongevraagd reclamedrukwerk. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 maart werd een motie van GroenLinks aangenomen -mede ondertekend door PvdA, D’66 en OpAssen- met daarin de oproep aan het college van B en W om invoering van een zogenoemd ‘opt-insysteem’. Met zo’n systeem wordt nergens meer ongevraagd drukwerk in de brievenbus gedaan, tenzij de bewoner daarom vraagt via een JA-JA-sticker op zijn brievenbus.

 

 

Lees verder

Sportdialoog Assen: politiek en werkveld gaan samen Integrale Nota Sport en Bewegen ontwikkelen.

Een dialoog op maandagavond in twee bedrijven.

Eerste bedrijf: politieke partijen en vertegenwoordigers uit de wereld van sport, welzijn en onderwijs nemen een afwachtende houding aan: wie doet wat? Het belang van sport en beweging wordt zaalbreed gedeeld.

Tweede bedrijf: deelnemers aan de dialoog komen tot het idee om samen een Nota Sport en Bewegen te gaan ontwikkelen.

Dat wordt de mouwen omhoog voor een impuls aan sport en bewegen voor jong en oud, met extra aandacht voor laagopgeleiden en minima.

Migrantengemeenschappen en Asser politiek reiken elkaar de hand

Een Islamitische begraafplaats, een ontmoetingsruimte voor culturele activiteiten voor de Congolees-Angolese gemeenschap, een taalcursus voor én door de migrantengemeenschappen, een banenproject, een adviescommissie minderhedenbeleid, een stageplek voor een migrant in de fractie van GroenLinks. Zomaar een paar ideeën, die naar vorenkwamen tijdens De Politieke Ontmoeting op 3 maart. Een kleine zeventig vertegenwoordigers van de migrantengemeenschappen en de Asser politiek waren aanwezig in het Dr. Nassau College / ISK met als doel een brug te slaan naar elkaar en het startsein te geven voor een duurzame relatie. De bijeenkomst was georganiseerd door GroenLinks en PvdA in Assen; op twee na waren alle politieke partijen aanwezig. 

Lees verder