Activiteiten in Assen

Soms mag je hele mooie dingen doen, wat tot mooie ontmoetingen leidt. Zo mocht ik mevrouw Altena (101) in Assen bezoeken in verband met haar 75 jaar lidmaatschap van de PvdA. Rond de dag van de arbeid kregen oudere leden van de Partij van de Arbeid bloemen uitgereikt. Dit jaar mocht ik daar ook aan bijdragen. 

Op 4 mei was er een herdenkingsdienst. Het thema was: “Leven met oorlog!”. Na deze herdenkingsdienst liepen we met vele aanwezigen, waaronder ook GroenLinks en PvdA (raads-) leden in een Stille Tocht naar het Provinciaal monument op de Brink.

 

Hoofdlijnenakkoord

Afgelopen week op donderdag 16 mei werd het hoofdlijnenakkoord in de nacht bekendgemaakt. Direct daarna op donderdagochtend had ik het leefstijl en preventie-commissiedebat.

 

Preventie
Tekstueel staan er mooie woorden in het hoofdlijnenakkoord dat preventie belangrijk is. Het blijft alleen wel bij woorden, want de daden laten het tegenovergestelde zien. Als je naar de budgettaire afspraken kijkt wordt er meer dan een miljard bezuinigd op preventie, onbegrijpelijk.  Want we weten dat als je investeert in preventie, mensen gezonder blijven en de zorgkosten uiteindelijk goedkoper. Preventie in de vorm van sport, bewegen, gezonde leefstijl, vaccinaties en een gezonde leefomgeving helpt ook nog eens mee gezondheidsverschillen tussen groepen mensen te verkleinen. Als GroenLinks-PvdA blijven we inzetten op preventie! 

 

Ouderenzorg 
De nieuwe coalitie wil pas in 2027 investeren in de ouderenzorg. Dit jaar en volgend jaar wordt er zelfs nog fors bezuinigd onder het mom van een “actualisatie”. Dit terwijl er in februari nog met nipte meerderheid besloten was niet te bezuinigen. Maar de ruim 21.000 ouderen op de wachtlijst hebben nu een verpleeghuisplek nodig! Het gaat om ouderen die te ziek zijn om thuis te wonen en met een complexe zorgvraag, bijvoorbeeld omdat ze meerdere ziekten hebben. 

Daarom heb ik namens GroenLinks-PvdA een wetswijziging, ook wel amendement genoemd, ingediend op de voorjaarsnota. Ook kwamen we op 1 mei met een voorstel om het minimumloon in de zorg te verhogen naar 16 euro. 

 

Europese verkiezingen

De aftrap voor de Drentse campagne vond dit jaar in Zuid-Oost Drenthe plaats in het mooie Bargerveen. Hier sprak Ralph du Long, kandidaat nr 13 en afkomstig uit Assen. Ook Lara Wolters was present naast natuurlijk veel GroenLinks en PvdA leden. Binnenkort zijn er allemaal campagne activiteiten waar ik mij in Drenthe ook zoveel mogelijk bij aansluit.

Mocht je vragen hebben loop dan even naar me toe bij een bijeenkomst zodat we elkaar ontmoeten. 

Met vele groeten, Elke Slagt-Tichelman