Schriftelijke vragen Nieuwe Brug in Marsdijk

De GroenLinks fractie heeft vernomen dat er een nieuwe brug komt voor de bestaande brug bij Marsdijk over het Havenkanaal.

Het ontwerp daarvan roept vragen bij ons en een (aantal) gebruikers op. Daarom de onderstaande vraag aan het College van B&W.

 

Het project ‘bevaarbaar maken van de Vaart’ en het ‘rondje Assen’ per boot in het kader van de FlorijnAs nadert zijn voltooiing. En het mag gezegd worden: het wordt mooi. Kosten noch moeite lijken gespaard. De toegevoegde bruggen zijn mooi en functioneel en alle beweegbaar.

Op 20 april jl. heeft de fractie van GroenLinks kennisgenomen van de plannen voor de vervanging van de fietsbrug bij het Enkeerdpad door een vaste brug. Deze brug lijkt nu letterlijk en figuurlijk de sluitpost van het FlorijnAs-project te worden.

Uw college heeft – zo wij begrepen - als compromis tussen fysieke en financiële mogelijkheden hier gekozen voor een vaste brug met een doorvaarhoogte van 5,4 m. 

Qua aanblik is het geen lelijke brug. Maar met een stijgingspercentage van naar wij begrepen van rond de 18% wordt de brug wel een onneembare horde voor de ‘normale’ fietser (alleen met de fiets aan de hand), voor minder-validen, scootmobiels etc. GroenLinks vindt dit jammer.  Assen wil zich profileren als fietsstad en als stad waar iedereen mee kan doen. 

Met deze brug wordt een groot aantal mensen die aangewezen zijn op een scootmobiel of rolstoel de mogelijkheid ontnomen een ‘rondje Marsdijk’ te maken. Ook voor ouderen zal het niet eenvoudig zijn de brug met de fiets aan de hand te passeren. Vele mensen maken gebruik van deze brug als rechtstreekse verbinding en schakel met het buitengebied en het Drentse Aa-gebied.

Daar waar er veel discussie was over de fietstunnel bij het station en extra middelen zijn vrijgemaakt voor een geringer stijgingspercentage van circa 0,5% zou uw college binnen de raad toch ook draagvlak moeten kunnen vinden voor de (meer)kosten van opnieuw een beweegbare brug op deze plaats, die  toegankelijk is voor alle Assenaren.

Ook vindt de fractie van GroenLinks het jammer dat in deze niet gekozen is voor een participatietraject en inwoners van Marsdijk niet vooraf actief betrokken zijn bij de vervanging van deze brug. Nu lijkt men tijdens de informatiebijeenkomst slechts met voldongen feiten te worden geconfronteerd.

 

De vraag van GroenLinks in deze is dan ook:

Is uw college bereid de vervanging van de brug Enkeerdpad te heroverwegen en met een oplossing te komen die goed toegankelijk is voor iedereen: fietsers, voetgangers, mindervaliden, skeelers, scootmobielers, rolstoelen etc .en daar de inwoners van Assen actief bij te betrekken ?