De ISK ziet de te krappe huisvesting als het grootste probleem. Het is hierdoor in elk geval tot de zomervakantie niet mogelijk om met de noodzakelijke nieuwe instroomklassen voor buitenlandse leerlingen te starten. Want dit zou onder meer voor de leerlingen ten koste gaan van de onderwijskwaliteit en voor de leerkrachten ten koste van de werkomstandigheden. Het gevolg is dat tientallen nieuwkomers en leerplichtige kinderen van 12 – 18 jaar in Noord en Midden-Drenthe (voorlopig) niet naar school kunnen. GroenLinks vindt dit een ernstig probleem. De gemeente heeft immers de grondwettelijke plicht de kinderen onderwijs aan te bieden.

Hierover heeft onze fractie van GroenLinks vandaag vragen gesteld aan het college.