Hieronder kort wat over de achtergrond:

Op dit moment zijn er nog steeds ongeveer 13.500 kernwapens wereldwijd. De ontploffing van één van deze wapens, opzettelijk of per ongeluk, boven een stad zou catastrofale humanitaire gevolgen hebben.
Deze dreiging was de aanleiding voor 122 landen om op 7 juli 2017 het VN-Kernwapenverbod aan te nemen. Op dit moment worden alle landen uitgenodigd om het Verdrag te ondertekenen en te ratificeren. Het Verdrag verbiedt het gebruik, productie en opslaan van nucleaire wapens en legt een stevig fundament voor de totale eliminatie van deze wapens.
Met het ondertekenen van deze oproep laten steden en gemeenten zien dat zij geen doelwit zijn en dat zij de verantwoordelijkheid nemen om hun inwoners te beschermen. Het appel roept de nationale overheid op om  het VN-Kernwapenverbod te tekenen en te ratificeren. Het enige passende antwoord op de catastrofale humanitaire gevolgen van ieder gebruik van kernwapens is ze te verbieden en volledig uit te bannen.
Burgemeesters voor Vrede (de Nederlandse tak van de wereldwijde organisatie Mayors for Peace) steunt het ICAN Cities Appeal. Marco Out is een van de 144 Nederlandse burgemeesters die lid zijn van ‘Burgemeester voor Vrede’.

De Motie

De raad van de gemeente Assen in vergadering bijeen d.d. 1 juli 2021;
Constaterende dat:

  • ICAN (international campaign to abolish nudear weapons)1 een appèl doet op steden en gemeenten om de Nederlandse regering op te roepen het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen. 
  • De letterlijke tekst van het Cities Appeal voor zich spreekt2 en als volgt luidt: "Onze stad/gemeente heeft grote zorgen over de ernstige bedreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd. We geloven dat onze inwoners het recht hebben om te leven in een wereld zonder deze dreiging. Ieder gebruik van kernwapens, opzettelijk of per ongeluk, zou catastrofale, wijdverbreide en langdurige gevolgen hebben voor zowel mensen als het milieu. Daarom verwelkomen we het VN-Kernwapenverbod dat in 2017 door de Verenigde Naties is aangenomen en roepen we onze regering op dit verdrag zo snel mogelijk te ondertekenen en te ratificeren"

Overwegende dat:

  • Een grote groep steden wereldwijd reeds het ICAN Cities Appeal getekend, evenals de vereniging Burgemeesters voor Vrede, waar ook onze eigen burgemeester onderdeel van uitmaakt.
  • Het de gemeente zou sieren hierbij niet achter te blijven.
  • Dat het op 6 augustus a.s. 76 jaar geleden is dat de bevolking van Hiroshima en Nagasaki werd getroffen door kernbommen.

Verzoekt het college om:

  • Namens de gemeente Assen het ICAN Cities Appeal te ondertekenen én de Nederlandse regering op te roepen om het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen en te ratificeren.
  • De minister van Buitenlandse Zaken (Sigrid Kaag) te informeren dat Assen het ICAN Cities Appeal heeft ondertekend.

En gaat over tot de orde van de dag.

De motie is aangenomen