Als fractievoorzitter en raadslid wil ik met de fractie van GroenLinks in Assen verder bouwen aan onze mooie stad. We werken een een duurzame en een sociale stad waarin het goed wonen is en die toekomstbestendig is.

Mijn naam is Hans Marskamp en al weer 10 jaar wonend in Assen waarvan 9 jaar actief voor GroenLinks, eerst als raadslid en de afgelopen periode als plaatsvervangend raadslid en nu dus als fractievoorzitter.

De verkiezingen zijn voor GroenLinks zeer goed verlopen en we zijn gegroeid van 1 naar 4 zetels. Een prachtig resultaat wat we verzilverd hebben met deelname aan het college. 

Van oppositiepartij zijn we nu een coalitiepartij.  Er ligt een mooi bestuursprogramma dat veel ‘GroenLinks’ punten bevat, waar we de komende vier jaar samen met de raad en het college de schouders onder willen zetten om die uit te voeren.

Een fractie met vier raadsleden en een plaatsvervangend raadslid geeft mogelijkheden voor verdieping en verbreding.  Kennis en kunde zijn evenwichtig verdeeld binnen de nieuwe fractie zodat we ook de komende periode weer voor inhoud gaan en ons vol willen inzetten voor onze mooie stad Assen.

 

Met vriendelijke groet,

Hans Marskamp.