Ria was als VN-ambassadeur aanwezig bij een bijeenkomst waar mensen met een beperking en ondernemers samen de toegankelijkheid van het Asser centrum onder de loep namen.

GroenLinks vindt het belangrijk om de aandachtspunten uit die bijeenkomst mee te nemen bij de herinrichting. Het gaat hierbij onder meer over de geleidelijnen die nodig zijn om bezoekers met een visuele beperking zo goed mogelijk hun weg te laten vinden in het centrum. Bij deze lijnen moet voldoende ruimte zijn om met een taststok te kunnen bewegen en mogen er geen obstakels in de weg staan, zoals lantaarnpalen, prullenbakken, bloembakken of uitstallingen.

Het College neemt de aandachtspunten mee in de verdere uitwerking van de herinrichting. Ook is toegezegd dat er een goed uitstallingsbeleid komt en dat hierop wordt gehandhaafd. GroenLinks blijft de ontwikkelingen volgen.