Cultuurnota 2020-2024

Onderstaand de bijdrage van raadslid Sjoerd Bakker van GroenLinks over de Cultuurnota 2021-2024.

Cultuur is een belangrijk goed voor GroenLinks, het geeft duiding, zingeving en voorziet in het prikkelen van zintuigen op een manier die een verrijking is voor iedereen. Alle mensen in Assen hebben het goed recht om in aanraking te komen met cultuur om op die manier hun leven te voorzien van kleur.

In deze bijzondere tijden, waar iedereen onder druk staat is het zoeken naar verlichting extra belangrijk, maar ook ingewikkelder. De gehele maatschappij staat onder spanning en zoekt naar manieren om te leven. De cultuursector zal hier ook keuzes in moeten maken. De tijden van volle concertzalen, galerieën, bioscopen, maar ook muzieklessen, dansgroepen, schilderen en alle andere mogelijke vormen van cultuur zijn hierdoor aan verandering onderhevig.

In de cultuur nota voor 2021-2024 komen heel veel van deze onderwerpen samen. Er wordt, terecht, geconstateerd dat Assen al veel te bieden heeft, de voorbeelden zijn voor iedereen zelf goed te bedenken, maar dat er ook nog veel ruimte is voor verdere verbeteringen.

De belangrijkste rode draad daarin voor GroenLinks is een zo toegankelijk mogelijke cultuur voor alle Assenaren. Een ambitie die de nodige uitdagingen kent. Want tegelijk zijn de middelen beperkt. Het is goed om te zien dat hier in de nota ook nadrukkelijk aandacht voor is, met andere en alternatieve vormen van financiering. GroenLinks streeft & pleit ervoor om instellingen en organisaties duidelijkheid te geven door bijvoorbeeld meerjarig aan te geven wat de subsidiemogelijkheden zijn. Cultuur laat zich niet sturen, het kan even duren voordat iets een succes wordt, zoals bijvoorbeeld het Internationaal Vrouwen Film Festival, dat was ook niet vanaf editie 1 een succes, maar inmiddels 40 jaar later niet meer weg te denken is. Soms kosten dingen tijd om zich te ontwikkelen.

De behoefte aan mogelijkheden om dit te doen worden ook benoemd in het stuk, GroenLinks kan hier veelal in meegaan. Graag zouden wij blijvende aandacht willen hebben voor verschillende manieren waarop dit laagdrempelig kan. Zoals een broedplaats zonder verplichtingen, of door gebruik te maken van gemeenschappelijke middelen. Door deze middelen beter en verantwoordelijk beschikbaar te maken kunnen meer mensen er gebruik van maken. Dit kost echter wel tijd en moeite, en geld. Maar levert snel iets op.

Er moeten nog veel ambities verwoord worden in deze nota, evenementenbeleid, openbare kunst, maar ook het zoeken naar alternatieve cofinanciering. Dit zijn geen kleine onderdelen, maar GroenLinks spreekt de hoop uit dat deze zoektochten en beleidsnota’s/uitvoeringsagenda spoedig duidelijkheid zullen geven.

Ook in deze bijzondere omstandigheden waarin juist kunst en cultuur een waardevolle bijdrage kunnen leveren voor zoveel mensen.