Sjoerd Bakker

raadslid | m: 06-46373178

Sjoerd Bakker, geboren in Amsterdam, maar woont nu alweer 24 jaar in Assen. Ik ben hier naar de middelbare school gegaan en heb via de Hanze Hogeschool/HIT de opleiding Advanced Sensortechnology gedaan een afgerond.

GroenLinks wil een schone en veilige stad. Met meer groen en minder stenen. De fiets is een mooi alternatief voor de auto. Je komt er vlot en veilig mee weg. En het is ook nog goed voor je gezondheid. Voor de transitie van auto naar fiets wil GroenLinks fors investeren in de openbare ruimte. In de fiets en het OV. We willen dat er in hoog tempo vlotte en veilige fietssnelroutes met voorrang komen door ingrepen in de bestaande infrastructuur en het aanleggen van nieuwe fietspaden. In de Asser binnenstad en bij OV-transferia willen we meer en gratis bewaakte fietsparkeerplekken. En in Marsdijk, Kloosterveen en Werklandschap Assen-Zuid komen transferia, waar automobilisten hun auto’s gratis kunnen parkeren en vandaaruit gratis met bus of fiets naar het centrum worden vervoerd.