Beantwoording Schriftelijke vragen oversteek Molenstraat/Molenbrug

Bijgaand de beantwoording van het College van B&W.

Zij vinden het allemaal nog wel meevallen. Wij willen de vinger aan de pols houden in deze. Mail gerust met de (plv)raadsleden van GroenLinks als u wat kwijt wil over deze oversteek.

Reeds enige tijd bereiken ons berichten over de aangepaste oversteek bij de Molenbrug over het Kanaal. Deze is sedert de vernieuwing zonder verkeersregelinstallatie aangelegd.

De fietser, brommers en voetgangers die veelvuldig gebruik maken van deze mogelijkheid tot oversteken, blijkt in praktijk gevaarlijker en moeizamer te zijn dan in eerste instantie werd aangenomen. Eerder waren hier verkeerslichten om voetgangers en fietsers veilig te laten oversteken, deze zijn nu weggelaten.

Deze fiets/looproute naar het centrum is 1 van de drukste van Assen.

Veel ouderen en jongeren maken gebruik van deze route, ook gehandicapten en zelfs blinden (1 van uw eigen medewerkers o.a). Deze persoon in kwestie vertelde ons dat hij bij het oversteken op zijn gehoor af ging en zijn blindengeleidehond. Hoe hij elektrische auto's moet horen, is ons niet duidelijk.

We hebben begrepen van de afdeling verkeerszaken dat bewust is gekozen om de verkeerslichten weg te laten, omdat de situatie veilig genoeg zou zijn

Er zijn al enige aanrijdingen en ongevallen geweest, gelukkig nog zonder dodelijke afloop.

Dit brengt GroenLinks tot de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de verkeerssituatie bij de oversteek van de Molenbrug- Kanaal na de herinrichting vanwege het Blauwe As project?
  2. Deelt u met ons de mening dat de beslissing om de verkeerslichten weg te laten in deze naar onze mening onveilige situatie niet verstandig is?
  3. Bent u bereid deze beslissing te heroverwegen om ongelukken te voorkomen? De put zou moeten worden gedempt voordat het kalf verdrinkt in onze ogen