Bij downloads hierboven kun je ons verkiezingsprogramma downloaden en door ons programma bladeren. Hieronder een paar punten die wij kandidaat raadsleden belangrijk vinden en daarmee de verkiezingen willen ingaan.

‘We willen een gemeentelijke politiek die onze generatie Assenaren in de behoeftes kan voorzien zonder de behoeftes van toekomstige generaties in gevaar te brengen.’ GroenLinks Assen maakt voor onze gemeente keuzes die voor onze huidige generaties goed zijn maar tegelijk ook getuigen van goed ‘voorouderschap’.

Sociaal

 • Bestrijden van Mensenhandel
 • Jeugd heeft de toekomst!
 • Financiële Zekerheid voor iedereen!
 • Goed Onderwijs voor iedereen!

Voor het thema sociaal, willen we de bestrijding van Mensenhandel in Assen verbeteren. Daarmee leggen we ook een betere basis voor het prostitutiebeleid en maken het mogelijk om mensen te beschermen zonder hun vrijheid te beperken. 
Daarnaast heeft voor GroenLinks de Jeugd de toekomst en willen aan de slag met het verbeteren van de jeugdzorg, zodat wachtrijen worden voorkomen en willen we dat er tijd, geld en aandacht komt voor de effecten van 2 jaar aan Corona maatregelen. 
Financiële zekerheid voor iedereen in Assen. We willen dat de Gemeente Assen werk gaat maken van de experimenten naar een basis inkomen of een basis baan. Iedereen verdient het in Assen om met zekerheid naar de toekomst te kijken. 
Als laatste punt willen we Goed onderwijs voor iedereen. Aandacht voor de effecten van Corona, maar ook een structurele aanpak van taalachterstanden. Het doel van goed onderwijs is dat iedereen gelijke kansen heeft.

Groen

 • Ruim Baan voor de Natuur
 • Duurzame Economie
 • Ons Klimaat Verandert
 • Bewust Omgaan met Schone Energie

Ruim Baan voor de Natuur, voor recreëren, toerisme, waterborging en dieren. Het natuurbeheer van de Gemeente Assen laat hier te weinig ambitie zien. Dit kan en moet beter.
Duurzame Economie is de manier waarop de met z’n allen zuiniger kunnen zijn voor onze planeet en leefomgeving. 
Tegelijk verandert ons Klimaat. We willen aandacht voor veranderingen in onze leefomgeving, En hoe maken we iedereen bewust, voorlichting en educatie zijn erg belangrijk hiervoor.
Bewust Omgaan met Schone Energie. Gasloze wijken, het isoleren van alle huizen in Assen, beperken van Energie gebruik, en gebruik maken van schone groene energiebronnen. Met participatie voor iedereen in Assen.

Eerlijk

 • Iedereen doet mee!
 • Omkijken naar alle Dieren
 • Eerlijk & Betaalbaar Wonen
 • Menselijke Zorg zonder zorgen

Iedereen doet mee in Assen, door inclusie, en het voorkomen van discriminatie en criminaliteit, maar ook een warm en gastvrij voor onze nieuwe Nederlanders. 
We willen omkijken naar alle dieren, niet alleen voor wilde dieren, zoals bijen, vissen en vogels. Maar in de landbouw, bio-industrie en jacht en huisdieren. 
We willen ook Eerlijk en Betaalbaar wonen mogelijk maken in Assen, een veilig huis voor iedereen, geïsoleerd, betaalbaar en klaar voor de toekomst. Voor zowel jongeren als ouderen, voor zowel starters als ervaren mensen op de woningmarkt. 
We willen menselijke zorg zonder zorgen. Zorg moet er zijn om mensen te ontzorgen, en dat betekent, voldoende zorg thuis, zodat mensen in hun eigen huis oud kunnen worden, maar ook hulp voor een eerlijke prijs. En zorg zonder wachtrijen, zonder hoge kosten en dus zorg zonder zorgen. 

Wil je ons hele programma doorlezen? Download deze dan hierboven! Benieuwd naar onze kandidaten kijk dan hier.