Het is lastig om aan goede woonruimte te komen. De koopprijzen rijzen de pan uit en de huren stijgen jaar in, jaar uit. Het aanbod van betaalbare huurwoningen is klein, met als gevolg te lange wachtlijsten. Daarnaast is in woningen nog veel energiewinst te halen: investeren in isolatie en duurzame energie is goed voor het milieu en verlaagt de woonlasten

 

  • Woningcorporaties moeten meer betaalbare sociale woningen bouwen.

  • Leegstaande bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld kantoren en winkels, worden herbestemd en geschikt gemaakt voor wonen.

  • De gemeente onderzoekt hoe zij kan stimuleren dat leegstaande bedrijfsgebouwen geschikt kunnen worden gemaakt voor betaalbaar wonen, bijvoorbeeld via een leegstandsverordening en een stimuleringssubsidie.

  • Voor ouderen en voor mensen met een beperking, die een aangepaste woning nodig hebben, bouwen woningbouwcorporaties en zorgverleners samen geschikte woningen.

  • Met projectontwikkelaars maken we afspraken over de bouw van voldoende huurwoningen voor mensen met een middeninkomen en over betaalbare koopwoningen voor starters.

  • Er moeten ook andere typen woonruimte beschikbaar komen. Denk aan nultredenwoningen, levensloopbestendige woningen, zogenoemde ‘tiny houses’ en ‘kangoeroewoningen’, aanleunwoningen, beschermd wonen, begeleid wonen en woningtypen ,waarbij mantelzorgers in de buurt kunnen zijn en kunnen wonen.

  • Er komen ook experimenten met woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verzorgings- of verpleegtehuis in.

  • Alle nieuwbouw gebeurt energieneutraal, ook woningen. Goede isolatie gaat hierbij hand in hand met groene energie.