Gerard zet zich in voor een  uitdagende en vernieuwende manier van politiek voeren. Dichtbij burgers en ondernemers staan door goed te luisteren en door te vragen. Op die manier gaat hij de stem van vele Assenaren horen. Gerard houdt zich graag bezig met het sociaal domein en de energietransitie. Duurzamer en eerlijker in Assen samenwerken. 

Naast het raadswerk is hij sinds 2021 begonnen met trainingen geven in het middelbaar onderwijs. Onderwerpen als LHBTIQ+ en discriminatie zijn aktueel. Ook is hij NLP master coach vader van drie kinderen. Hij denkt graag in hoofdlijnen en hoopt op positieve verandering en impact. Het gaat om de toekomst van ons prachtige Assen! Daar draagt Gerard graag aan bij.  

Heb je een vraag voor onze kandidaat?
gaikema@hotmail.com