"Gelijke kansen voor iedereen"
Bart wil graag dat iedereen in Assen gelijke kansen heeft, dat onze jeugd veilig en gezond kan opgroeien en dat we met z’n allen Assen nog mooier gaan maken. Maar ook dat we de diversiteit in onze stad gaan en blijven koesteren en dat iedereen mee kan doen en betrokken wordt bij de maatschappelijke activiteiten in Assen.

Eerlijk delen
We leven in een welvarend land en toch zijn er nog steeds veel mensen die te weinig meekrijgen van onze welvaart. De kloof tussen kans-rijken en kansarmen moet kleiner worden. We moeten  onze welvaart eerlijker en rechtvaardiger met elkaar verdelen  en wat vaker naar elkaar omkijken!

Namens GroenLinks Assen zet Bart zich graag in voor mensen “die de wind tijdelijk of al iets langer tegen hebben zitten ”.

Heb jij een vraag aan Bart?
g.verhaaf1@telfort.nl