Sportdialoog Assen: politiek en werkveld gaan samen Integrale Nota Sport en Bewegen ontwikkelen.

Een dialoog op maandagavond in twee bedrijven.

Eerste bedrijf: politieke partijen en vertegenwoordigers uit de wereld van sport, welzijn en onderwijs nemen een afwachtende houding aan: wie doet wat? Het belang van sport en beweging wordt zaalbreed gedeeld.

Tweede bedrijf: deelnemers aan de dialoog komen tot het idee om samen een Nota Sport en Bewegen te gaan ontwikkelen.

Dat wordt de mouwen omhoog voor een impuls aan sport en bewegen voor jong en oud, met extra aandacht voor laagopgeleiden en minima.