Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in december 2021 een eenmalige tegemoetkoming aangekondigd om lagere inkomens gedeeltelijk te compenseren voor de stijgende energieprijzen. Hierbij geldt een richtbedrag van € 200 die door de gemeenten wordt uitgekeerd aan huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) via de categoriale bijzondere bijstand.

In de raadsvergadering van 16 december heeft het College toegezegd deze landelijke eenmalige tegemoetkoming op te hogen met een lokale Asser plus, vanuit de Asser (nood)fondsen.

Minister Schouten heeft in de uitzending van Nieuwsuur (18 februari jl.) laten weten dat zij de tegemoetkoming zo snel mogelijk wil realiseren, maar kan nog geen datum noemen. De doelgroep van de tegemoetkoming wordt echter juist nu, in de koude wintermaanden, geconfronteerd met stijgende energieprijzen. 

GroenLinks Assen vindt dat het geld nu moet worden overgemaakt en daarom hebben we het College gevraagd dit te realiseren.