Schriftelijke vragen inzake Communicatie

Naar aanleiding van de "gelekte"  beleidsstukken heeft GroenLinks Bijgaande vragen aan College van B&W gesteld.

Vandaag, zaterdag 4 februari 2017, wordt in Dagblad van het Noorden geciteerd uit twee ontwerpbeleidsnota’s van de gemeente Assen, waar de krant ‘ de hand op heeft weten te leggen’ . Het gaat om de concept Binnenstadsvisie “Samen werken aan een krachtige stad” , afgelopen week door college aangekondigd dat de raad dit in april gaat ontvangen en de concept “ Cultuuragenda”, waarvoor de griffie druk bezig is met de invulling van een   raadsavond,  gepland op 28 februari a.s.

Het verbaast en verbijsterd de fractie van GroenLinks dat wij van deze stukken kennis moeten nemen via de lokale media.  Dat brengt ons tot de volgende vragen:

 

  1. Is er een communicatiestrategie of – beleid ten aanzien van het vrijgeven en publiceren van dit soort beleidsdocumenten ?
  2. Is het college het met de fractie van GroenLinks een dat deze gang van zaken ongewenst is ?
  3. Zo ja, hoe denkt het college dit naar de toekomst te voorkomen?
  4. Weet het college in beide gevallen waar ‘ het lek’  zit ?