Politieke markt in Assen

Ook was dit een hele mooie manier om in contact te komen met kiezers en vragen te beantwoorden die leven bij de inwoners van Assen. Die vragen zijn ook de thema’s waar GroenLinks zich te komende jaren weer hard voor gaat maken. Vragen over de energietransitie en de betaalbaarheid van verwarmen, koelen en koken. Maar ook vragen over woningen, voor zichzelf en voor hun kinderen. Precies ook waar GroenLinks de komende jaren op wil versnellen, met Tiny Houses, duurzame en betaalbare woningen in het centrum en nieuwe innovatie woonvormen zoals een Knarrenhof.

Po

Tegelijk is dit natuurlijk een bijzondere periode; op het staartje van de Corona crisis is er tevens oorlog in Oekraïne. Daar hebben we op deze dag ook bij stil gestaan met een manifestatie op het Koopmansplein. Ook dit is een thema wat ons indirect raakt en waar mensen zich zorgen over maken. 

Het was goed om hierover met mensen te kunnen praten, over hun zorgen, hun wensen en hun eigen kijk op de problemen en oplossingen. 

De komende drie dagen zijn de verkiezingen zelf. Laat je stem horen. Stem!