Openbare orde en veiligheid is altijd een bijzonder onderwerp geweest voor GroenLinks. Vanuit onze eigen character als partij is dit niet het onderwerp waarop wij ons altijd profileren. Dat heeft alles te maken met de manier waarop openbare orde en veiligheid naar voren komt in het debat. Meer blauw op straat is een uitspraak die we allemaal wel kennen. Toch is dit een onderwerp dat ook GroenLinks sterk aan het hart gaat. Burgerlijke vrijheden, zeker nu, zijn een belangrijk goed voor iedereen in Nederland en in Assen. De afgelopen jaren hebben wij ons, als GroenLinks, sceptisch opgesteld als het gaat om die vormen van openbare orde en veiligheid die schuren tegen de manier waarop wij als fractie naar veiligheid kijken.

Een mooi voorbeeld daarvan is de discussie over geweldsmiddelen voor onze Boa’s in Assen. Deze Boa’s, buitengewoon opsporingsambtenaren, zijn het instrument voor de gemeente om de normen en waarden die we hebben te handhaven. De rol die deze Boa’s spelen voor de Gemeente Assen is van enorm belang, niet alleen voor taken als parkeren, maar ook huiselijk geweld, als verlengstuk van de politie. En nu in coronatijd komen daar ook allerlei taken bij voor de controle van de coronaregels die voor ons allemaal gelden. De discussie over geweldsmiddelen voor onze Boa's, bijvoorbeeld handboeien en een wapenstok, is dan ook een lastige. Aan de ene kant wil je deze mensen natuurlijk niet de middelen ontzeggen om hun werk te doen, we zouden ze ook een fiets of auto geven als dat nodig is; aan de andere kant, het geweldmonopolie ligt met een duidelijke reden bij de politie. Het zou erg vreemd zijn dat Boa’s nu ineens als een soort politie-light gaan functioneren. Dit is typisch een punt waar GroenLinks scherp op is.

Een ander onderwerp dat speelt binnen de Gemeente Assen is cameratoezicht. In de Rolderstraat is de afgelopen maanden cameratoezicht ingezet als middel om de overlast daar aan te pakken. Dit was onderdeel van een groot pakket aan maatregelen, zoals een wijkpost van de politie, meer surveillance en gesprekken met buurtbewoners. Als GroenLinks waren wij sceptisch over de inzet van cameratoezicht, vooral in de context waar dit voor gebruikt werd. Als toezichtinstrument is het enorm waardevol, je kan ook meerdere plekken bekijken en dus aanwezig zijn met minder mensen. 100 ogen zien meer dan twee.

Tegelijk moeten deze beelden wel echt bekeken worden, en dat betekent mensen die naar deze beelden kijken, bij voorkeur live. Want de toegevoegde waarde van een beeld achteraf is vaak beperkt, die beelden kennen we allemaal. Daar kan je achteraf lang niet altijd wat mee. Tegelijk, als cameratoezicht echt een toegevoegde waarde heeft, kan het zeker toegepast worden. In de Rolderstraat was dat het geval, en toen de pilot stopte (en daarmee het cameratoezicht) was we daar blij mee.

Beide onderwerpen zijn voorbeelden waar GroenLinks een bijdrage levert aan openbare orde en veiligheid in Assen. Aan de ene kant de discussie voeren over wat wenselijk is en zoeken naar alternatieven, zoals meer Boa’s zodat ze niet alleen hoeven te lopen en dus de behoefte voor geweldsmiddelen minder wordt. Maar ook om constant het gesprek aan te gaan met zowel de Boa’s, als ook politie over het nut en noodzaak van instrumenten zoals geweldsmiddelen en cameratoezicht.

Als dit een duidelijke toegevoegde waarde heeft, moeten we dit natuurlijk doen, maar als dit discutabel is dan daarover het gesprek voeren. En datgene doen wat de veiligheid van de Gemeente Assen zo hoog mogelijk houdt, in balans met de normen en waarden van GroenLinks.

Het uiteindelijke doel is een veilige stad voor iedereen.

Sjoerd Bakker