Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

De komende tijd gaat GroenLinks zich richten op de brede uitleg van het onvoorwaardelijk basisinkomen aan de hand van het Manifest: “Een sociale bijstand: wel bijverdienen, geen verplichtingen

Houdt daarom deze website in de gaten voor meer informatie en waar en wanneer de acties plaatsvinden.

De fractie van GroenLinks Assen heeft het college een paar weken  terug schriftelijke vragen gesteld over het onvoorwaardelijk basisinkomen en de bereidheid van het college om hiermee in het kader van de Participatiewet te experimenteren.

Afgelopen zaterdag ontving GroenLinks de antwoorden op de  vragen en volgens GroenLinks zij deze teleurstellend.

De notitie van de Vereniging voor Basisinkomen “Naar een meer stimulerende bijstandsregeling” neemt het college voor kennisgeving aan.  Dat is volgens GroenLinks bestuurlijk jargon voor : “We gaan hier niets mee doen” .

Verder geeft het college aan:  “geen mogelijkheden te zien om te experimenteren omdat men 2015 als een overgangsjaar ziet wat betreft de invoering van de Participatiewet en het opzetten van de uitvoeringsorganisatie.”

GroenLinks vindt dit jammer, temeer omdat andere gemeenten in de regio juist nu in 2015 wel  kansen zien om te experimenten met minder regels en controle in het kader van de Participatiewet.

Ook landelijk vraagt GroenLinks meer ruimte voor gemeenten voor dergelijke experimenten.

GroenLinks-leider Bram van Ojik riep vorige week samen met de fractievoorzitters van GroenLinks uit Amsterdam, Utrecht, Groningen en Nijmegen in het manifest “Een sociale bijstand: wel bijverdienen, geen verplichtingen”, staatssecretaris Klijnsma op om gemeenten de ruimte geven om lokaal te kiezen voor een socialere invulling van de bijstand

In het manifest schrijft Van Ojik dat mensen in de bijstand meer ruimte moeten krijgen om tot een bepaald bedrag naast hun uitkering geld te verdienen. Nu wordt vaak van bijstandsgerechtigden die een eigen bedrijfje beginnen of in deeltijd gaan werken iedere euro die zij verdienen ingehouden op hun uitkering. Ook moet er een einde komen aan de uit de hand gelopen controle- en verantwoordingscarrousel, bepleit van Ojik.

Van Ojik roept staatssecretaris Klijnsma daarom op om een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) te maken zodat gemeenten kunnen beslissen om de oproepplicht, tegenprestaties en verplichte re-integratietrajecten af te schaffen en bijverdienmogelijkheden uit te breiden, zodat elk gewerkt uur loont.

“Wij willen een bijstand die uitgaat van vertrouwen en waardigheid van mensen, zodat zij weer gaan geloven in hun eigen kunnen en initiatief.

GroenLinks Assen had gehoopt dat het college in Assen ook meer in deze richting wilde bewegen. De komende periode zal GroenLinks zich gaan inzetten om het manifest in Assen breed uit te dragen. Voor de volledigheid is het manifest bijgevoegd.