Mobiliteit in Assen

In de visie van GL op mobiliteit staat de fiets op de eerste plaats, gevolgd door duurzaam vervoer.

We lezen bij de FlorijnAs: Op een beperkt aantal punten zijn waarschijnlijk nog kleine aanpassingen nodig. Het gaat dan vooral om fietspaden .

In onze visie zijn kleine aanpassingen niet voldoende om de fiets ruim baan te bieden en te stimuleren. Eigenlijk zie je in steden als directe aanleiding om de fiets te nemen dat het autoverkeer vastloopt waardoor de fiets efficiënter en sneller is.  Wat dat betreft hebben we er met de FlorijnAs in Assen alles aan gedaan om het fietsgebruik te ontmoedigen.

Als je dan toch de inwoners op de fiets wil hebben, kun je niet volstaan met een fietsverkeerslicht wat eerder op groen zetten. 

Comfort, veiligheid en communicatie zijn de trends in het fietsverkeer. Dit zou zich moeten vertalen in brede fietspaden met brede rand- en midden markeringen die oplichten als het donker is of reflecteren. Fietsen gaan steeds sneller zodat scherpe bochten in fietspaden voorkomen moeten worden en uitstekend onderhouden paden steeds belangrijker zijn. We zijn het eens met de Fietsersbond die aangeeft dat fietspaden in het openbaar gebied duidelijk zichtbaar aangegeven moeten worden.  Shared space  is voor fietsers en voetgangers niet veilig en frustreert snelle fietsverbindingen.

De provincie Drenthe ziet de noodzaak en stelt 6,75 miljoen beschikbaar om Drenthe fietsprovincie nr. 1 te laten blijven en heeft het over vijfsterren-beleving. 

Laat Assen de 5 sterren fietshoofdstad van Assen worden, dat moet de ambitie zijn volgens GL, het is tijd voor verandering….

En daarmee komen we ook meteen aan bij het volgende. Bij het voorgaande zijn er heldere ambities, concrete acties en duidelijke resultaten zichtbaar, maar bij veel van de ambities en visie in het stuk is dat nog wel toe aan iets meer uitwerking.

Graag zouden wij zien dat ideeën en concepten beter uitgewerkt worden. Nu worden er vage begrippen en brede dooddoeners gebruikt zoals: Slimme Technieken, Apps en Big Data. Er wordt bijvoorbeeld wel een voorzet gedaan voor een app die telefoon functies uitzet tijdens het fietsen, maar dit is nauwelijks nog innovatief te noemen, en zeker niet iets wat wij als Assen zelf moeten gaan uitvinden. Slimme technieken zoals zuinige auto’s, zelfrijdende auto’s en veiligere auto’s zijn markt ontwikkelingen waar wij als Gemeente noch grip noch direct sturing op kunnen uitoefenen. Digitale toepassingen voor het beter plannen van reizigers is eveneens iets wat de markt al aan het ontwikkelen is, niet iets waar wij als Gemeente een speler in zijn, het is niet dat bus routes streng geheim zijn in Assen.

Stimuleren is lastig als de effectieve methodes subsidies zijn geweest en de gemeente juist minder wil investeren en meer wil samenwerken.

Ambities?

Daarnaast is het dus maar de vraag of de voorbeelden die genoemd worden eigenlijk wel binnen de bevoegdheden van de Gemeente Assen liggen. Drones voor bezorging gaat, althans via de lucht, via het rijk, niet de gemeente.

Schone brandstoffen: Netwerk van laadpalen in Assen? Op onze duurzame energiebronnen? Leuk PR stuk, niet concreet. Wat wil je daar nu mee? Er staat letterlijk: “ In 2017 willen we ten minste 25 laadpalen voor elektrische auto’s realiseren. We doen een verkenning of er ook openbare laadvoorzieningen voor elektrische fietsen nodig zijn. Ook verkennen we de mogelijkheden van een waterstofvulpunt in Assen.”

Waar is die ambitie dan? 25 zet toch geen zoden aan de dijk. Waarom niet meteen goed, waarom maar 25? Wat is je onderbouwing hiervoor?

Waterstof net zo, onderzoeken is prima, maar toon ambitie. Wij willen een waterstof tankpunt in Assen. Punt. Niet onderzoeken, maar doen! Dat is ambitie.

Duurzaamheidsbewustzijn: Hergebruik van het project? Of in ieder geval dubbel benoemd.

Carpool: Aantrekkelijk, maar leg uit.

'We willen de haalbaarheid verkennen voor een pilot met lagere parkeertarieven in parkeergarages voor auto’s die geen fossiele brandstoffen gebruiken maar rijden op bijvoorbeeld elektriciteit en waterstof.” Koppelen aan de laadpalen, betalen voor het laden meteen via de AsserPas, kan je de korting van de garage via hetzelfde systeem meteen regelen. Onderzoek klaar. IMPLEMENTEREN MAAR!

Door de opkomst van (snelle) elektrische fietsen zullen fietspaden en -voorzieningen waarschijnlijk aangepast moeten worden. We volgen daarbij richtlijnen voor het inrichten van fietspaden en -voorzieningen. Deze zijn continu in ontwikkeling.: Dus toch nog wel ruimte voor infrastructuur….

Mobiliteit is geen doel op zich maar een middel om maatschappelijke doelen te bereiken.

Een van de maatschappelijke doelen die we momenteel nastreven is minder CO2  uitstoot en op termijn  CO2 neutraal.  Daarin speelt mobiliteit een grote rol.  De wijze waarop we ons vervoeren in Assen is direct van invloed op dit doel.

In de visie energietransitie, naar een klimaatneutraal Assen wordt voor 2020 een 8% CO2 reductie van het autover- keer in Assen aangegeven. Dit zou behaald moeten worden doordat mensen meer inzicht krijgen in CO2 uitstoot van vervoer.  GL zou willen pleiten voor een meer pro- actief beleid van de gemeente hierop .  dat kan bv ook door volop in te zetten op de fiets

Bij de voorgestelde maatregelen hebben we de volgende opmerkingen:

Een Waterstofvulpunt :  hip en serieus alternatief ?  Het duurt nog wel even voor auto’s op waterstof rijden  maar onderzoeken is altijd goed.

Meer Elektrische laadpunten  voor auto’s realiseren in 2017  lijkt ons een uitstekend idee.

De bevordering van doorstroming auto’s  via verkeerslichten staat weer haaks op fietsmobiliteit.

Er wordt aangegeven dat er minder parkeercapaciteit nodig is. Richt in dat geval bijvoorbeeld een deel van parkeergarage Torenlaan in als gratis fietsparkeerplaats in het centrum.

Faciliteer en stimuleer elektrische auto’s door het parkeren gratis te maken en zorg voor mininaal 3 laadpalen in elke parkeergarage.

Bevoorrading en pakketten:  stimuleer fietsvervoer en bezorgingsdiensten per (bak)fiets.

Geef  mensen die per fiets hun boodschappen doen kortingen in winkels net als supermarkten die nu gratis parkeerkaartjes uitgeven. Creëer een systeem van fiets-miles met een app vergelijkbaar met die van de nationale fietstelweek.