Meet-up in Assen over Iceworld

In Assen wordt op 1 juni een belangrijke keuze gemaakt door de gemeenteraad.

Gaat de gemeente Assen 2,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor een IJscomplex bij het  TT  circuit en daarnaast garant staan voor nog eens 2,5 miljoen als de subsidie van de provincie Drenthe voor een ijsbaan niet toegewezen wordt aan Assen ?

Het raadsvoorstel en brochure:

https://gemeenteraad.assen.nl/raadsinformatie/kalender_3165/item/vergadering-opinierende-raad-blok-a_3799.html​

Meer brochures:

https://www.bugelhajema.nl/volker-wessels-onthult-plannen-voor-iceworld-assen

Het college heeft aangegeven op eigen kracht verder te willen ongeacht of de subsidie wel of niet toegekend wordt en ongeacht of de gemeente Hoogeveen wel of niet zijn plannen voor een ijsbaan daar doorzet.

Op 18 mei 2017  wordt het raadsvoorstel opiniërend besproken in de raadsvergadering en op 1 juni 2017 neemt de raad een besluit hierover.

Wij (bestuur en fractie)  zijn benieuwd hoe de leden en symphatisanten van GroenLinks in Assen hier over denken. We zijn benieuwd hoe de aanhang van GroenLinks uberhaupt over sportvoorzieningen in Assen denken. Hoe ziet men de invulling van de toeristisch recreatieve zone ?

Omdat besluitvorming over Iceworld plaats vindt op 1 juni  hebben we op 29 mei a.s. gereserveerd bij Liff in Assen aan de Brink voor een mini-meetup hierover.

Iedereen is van harte welkom om mee te praten, mee te denken, invloed uit te oefenen. Zien we u/jou ook 29 mei om 19.30  uur  bij Liff ?