Vrouwendag

8 maart internationale vrouwendag. Een dag om stil te staan bij kleine en grote achterstellingen, gewoontes, ingeslopen irritante aangeleerde neerbuigendheid tegenover vrouwen.
JR, een donkere Fransman, een fotograferende, filmende kunstenaar laat mensen zien in alle aspecten van het leven. En die mij raakten.

https://www.groningermuseum.nl/

Ik heb het grote leed voor vrouwen hierin blootgelegd gezien in de videobeleving Women Are Heroes: Bij vrede worden vrouwen gediscrimineerd, bij oorlog zijn ze doelwit. Indringende verhalen over misbruik en ergere dingen. Maar ook hoop door de getuigenis van een jonge vrouw die zich ontworstelde en zich bediende van het motto 'Ontwapen Haat'. Haar prachtige verhaal over haar plaats in de eigen samenleving en dingen die ze daar bereikt had, ontroerde me. Rondom 8 maart eigenlijk een must om te bezoeken.

Willem Kuiper, #7 Kandidaat Raadslid

Vrouwendag

Naroepen, uitschelden, kleineren, bang maken en seksueel intimideren van vrouwen op straat; het komt dagelijks en overal voor. Bijna iedere vrouw heeft wel eens een vervelende ervaring gehad met straatintimidatie. Ik sta hier zelf al wel langer bij stil, maar het effect van onveiligheid dat wordt ervaren door vrouwen, drong nooit zo tot mij door totdat ik recentelijk een filmpje van BOOS zag waar een vrouw op straat belaagd werd door een oudere man.
Dit kan en mag niet en daarom vind ik dat we naast vrouwen moeten staan in hun strijd tegen mannen die zich schuldig maken aan straatintimidatie.
Vrouwen moeten ongehinderd kunnen gaan en staan zonder enige vorm van hinder.

Aflevering BOOS over straatintimidatie: https://www.youtube.com/watch?v=Bvoq-bw3mBc

Paul van der Kolk, #3 Kandidaat Raadslid

Vrouwendag

Ik snap niet hoe het in deze tijd nog kan dat er zulke grote verschillen in behandeling en betaling zijn tussen mannen en vrouwen. Juist genderdiversiteit versterkt en verbetert samenwerking. Dit begint, volgens mij, bij een eerlijke gelijkwaardige behandeling van vrouwen.

Bram de Kleine, #12 Kandidaat Raadslid

Vrouwendag

Als we elkaar met respect benaderen, is iedereen gelijk en ziet de wereld er een stuk beter uit.

Ria Haan, #2 Kandidaat Raadslid

Vrouwendag

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams
- Van Eleanor Roosevelt

Sjoerd Bakker, Lijsttrekker

Vrouwendag

Een vrouw zonder man is als een vis zonder fiets.

Gerard Aikema, #4 Kandidaat Raadslid

Vrouwendag

Waarom het internationaal feminisme niet tot wasdom komt?
Rijke, machtige mannen kunnen vrouwen hun wil meer opleggen, dit kan vooral omdat machtige mannen ook andere mannen hun wil op kunnen leggen, zodat de meeste mannelijke partners niet langer tussenbeide kunnen komen.

Samen met de ongelijkheid van mannen in sociale status en materieel bezit, groeit ook de macht van een kleine elite om vrouwen te monopoliseren. Dit gaat uiteraard ten koste van de reproductieve belangen van andere mannen en dat leidde vroeger tot het ontstaan van harems.

De mate waarin vrouwen worden gedomineerd in nagenoeg alle culturen samenhangt met de mate van sociale ongelijkheid tussen mannen.

De toenemende controle van mannen over de economische hulpbronnen is wellicht het resultaat van de simultane evolutie van mannelijke competitieve strategieën en vrouwelijke partnervoorkeuren.

Gezien de voorkeur van vrouwen voor succesvolle mannen, probeerden mannen in competitie met andere mannen de controle over hulpbronnen te verwerven. Ambitieuze, competitieve mannen worden door de meeste vrouwen aantrekkelijker gevonden.

Bart Verhaaf, #6 Kandidaat Raadslid

Vrouwendag

Solidariteit
Een zeer belangrijk thema.
Want laten we eerlijk zijn: om gelijke rechten te krijgen en behouden voor vrouwen en mannen hebben we elkaar nodig. Zonder solidariteit met elkaar komen we er niet. Om een wereld te creëren waarin iedereen gelijkwaardig is (M/V/X) zullen we moeten uitkijken naar elkaar.
Dus, wees die man die een vriend aanspreekt over diens vrouwonvriendelijke opmerkingen. Wees die man die zich uitspreekt. Ook jij kan een feminist zijn.
Maar solidariteit gaat in mijn ogen verder dan dat. Want ook wij vrouwen onder elkaar kunnen er wat van. Laten we stoppen met elkaar te be- en veroordelen op elkaars keuzes. Of je er nu wel of niet voor kiest om kinderen te krijgen, wel of niet werkt met kinderen, wel of niet een carrière nastreeft, het is allemaal oké, zolang je zélf achter je eigen keuzes staat. 
Samen kunnen we streven naar een wereld waarin iedereen gelijkwaardig is. Met elkaar, zij aan zij! 
Dát is solidariteit.

Ireen van der Klok-Suidman, #9 Kandidaat Raadslid