Het begrip integriteit is afgeleid van het Latijnse woord in-tangere wat vertaald kan worden als niet aanraken, of niet aangeraakt. Het verwijst met andere worden naar iets dat, of iemand die, onbesmet, onaangetast en ongekreukt is. De 'Van Dale' spreekt van rechtschapenheid en ongeschondenheid. Integriteit wordt doorgaans gedefinieerd als zijnde de afwezigheid van fraude en corruptie. 
Maar hoe kunnen we nu echt tot een oordeel over de integriteit van mensen komen? Voornamelijk door te letten op de consistentie in hun oordelen en gedragingen. De ander 'heel' laten, dat is: niet kwetsen of schenden dus door de ander te respecteren en vertrouwen te geven en te communiceren in openheid en verantwoordelijkheid. Het vereist eerder wijsheid en contact met essentie (de geest van de wet) dan kennis en volgen van regels (de letter van de wet). Het komt tot uitdrukking in verantwoording nemen, openheid en dialoog. 

Als je dan ’s avonds naar de tv zit te kijken  bijvoorbeeld naar het debat over de toeslagenaffaire of leest over de situatie in de staten van Limburg of milieu problemen rond Tata Steel. Je krantenkoppen ziet  over bestuurders die dronken achter het stuur zitten, vriendendiensten onder politici en hun familieleden, dan wordt er bar weinig heel gelaten. Waar is dan de openheid en vooral respect voor de ander. Hoe laten we inwoners heel en gaan we weer uit van vertrouwen i.p.v. wetten maken die uitgaan van wantrouwen waarbij de wetgever zelf vaak het slechte voorbeeld geeft.
Hoe geven we het woord integriteit weer waarde. Zijn wij in staat, als we dat tenminste echt willen, open te zijn over onze dilemma’s en willen we uitgaan van vertrouwen in de ander?

Heel soms zie je hier mooie voorbeelden van en krijg je een sprankje hoop dat het nog goed komt. 

Een beetje integer…….Ja een beetje integer kan ondanks dat Ien Dales ooit heeft gezegd” Een beetje integer kan niet”.  Integriteit heeft namelijk vooral te maken met bewustwording. Het is niet altijd zwart - wit maar er is een groot grijs gebied en daar moet je met elkaar over in gesprek. Dus laten we met elkaar in gesprek gaan als het soms wat onduidelijk of verwarrend is. Bespreek je dilemma met de ander en kijk hoe we met elkaar op basis van vertrouwen en door open te zijn de wereld wat meer integer kunnen maken.

Even……..

Vandaag is het heel even werkelijkheid geworden. 
plotseling een dag vol zon en lentegroen om mij heen. 
Bomen vol met beginnende bloesem en vogeltjes, 
genieten van gesnater en rust die er even mag zijn.

Heel even geen Corona, geen gezeur over macht en tegenmacht,
niet bezig zijn met Syrië, Tsjetsjenië of een ander land in oorlog.
maar genieten van een wereld die heel even 
sprankelend fris en mooi lijkt te zijn (en een beetje meer integer?)

ATHENA