Iceworld Assen Deel 1 en 2

Op 1 juni was de finale datum voor de discussie over Iceworld en de miljoenen investeringen van de gemeente Assen.

GroenLinks vindt het plan prachtig, maar dan zonder de extra middelen vanuit de overheid. Onderstaand ook onze 2de bijdrage. Het zal u niet verwonderen, wij hebben tegen gestemd.

18 mei 2017 was de eerste discussie over Iceworld in Assen. Nou ja, discussie, was meer een ophemeling van college en plan, dan een discussie over de vele miljoenen die Assen hiervoor beschikbaar wil gaan stellen. Hier en daar een kritische noot, met name naar de rol van de gedeputeerde, GS en provinciale Staten. Onderstaand de toch redelijk kritische bijdrage van Hans Marskamp namens GroenLinks Assen.

Maar wij stonden daar alleen in.

GroenLinks heeft de - ook door de wethouder gewenste - meet-up afgelopen maandag georganiseerd. We hadden geen duizenden mensen zoals Jesse Klaver maar wel een leuke opkomst, en belangrijker, we werden door onze achterban nog gesterkt en bevestigd in het door ons ingenomen standpunt.

Ook daar werd verbazing uitgesproken over het gemak waarmee de gemeente en de andere partijen in deze raad 5 miljoen euro doneren aan een private marktpartij die een tijdje terug bij de beursgang 563 miljoen heeft opgehaald. Die verbazing had ik ook toen ik 14 dagen terug de raadsvergadering live meemaakte op mijn vakantieadres.

Staatsteun?

We hebben inmiddels ook feedback van de Helpdesk Europadecentraal op de door ons uitgezette vragen wat betreft staatssteun. Het is allerminst zeker of de bijdrage voldoet aan de Europese regels. Alleen via de Algemene Groepsvrijstellingsverordening van Europa is het wellicht in te passen. Maar is dit wel een sportaccommodatie voor de amateursport, zoals bedoeld in die verordening? Of moet het in de Toeristisch Recreatieve Zone toch meer gezien worden als attractiepark? In dat laatste geval zit Assen goed fout. En gaat Assen de verplichte melding van haar financiële bijdrage bij Europa doen? Bij de FlorijnAs zitten we boven op de risico’s; hier lijkt de blik van raad en college minder scherp……. Flinterdunne prognoses van bezoekersaantallen worden klakkeloos als een gegeven geaccepteerd.

We vragen ook de andere fracties het door hen ingenomen standpunt nog eens te heroverwegen.

Powerplay

Verder concludeert GroenLinks dat de powerplay van het college richting provincie en de gemeente Hoogeveen er in ieder geval, met grote zekerheid, toe zal leiden dat de 5 miljoen van de provincie niet naar Assen zal gaan en wellicht gewoon op de plank blijft liggen daar. Assen kan het immers zelf wel….

Dus waarom nu die haast met het voorstel om zelf die 5 miljoen op tafel te leggen? Het plan is immers klaar en het is een goed plan toch? Of .....zit hier nog een andere drijfveer achter?

GroenLinks ziet dwarsverbanden en paden die geëffend worden voor de komst van het FOC, waarvan wij, zoals bekend, geen voorstander zijn, gelet op de gevolgen voor de binnenstad.

Exploitatie

GroenLinks vreest ook dat de gemeente op termijn alsnog gevraagd wordt bij te dragen in de exploitatietekorten. Timmert het college dit juridisch dicht zodat dit niet aan de orde is en kan ze de raad dit ook garanderen voor minimaal de komende 20 jaar??

Niets ten nadele van de amateurschaatsport en het enthousiaste verhaal van de voorzitter van de Scheuvellopers maar wij vinden de bijdrage van 5 miljoen in geen verhouding staan tot de winst voor breedtesport en het aantal verwachte banen. Dit geld kan effectiever en beter besteed worden. Wat is breedtesport bij entreeprijzen van rond 20,00 per attractie die nu al rondzingen?

 

Samenvattend:

Iceworld is prima particulier initiatief, maar stukken beter zonder mega-steun van de gemeente Assen, zeker indachtig het motto van dit college: “ Niet zorgen voor maar zorgen dat…..”

 

 

18 mei 2017

Het plan voor de ijsbaan en alles wat er bij komt van ijshockey tot klimwand is prachtig. 
Een mooi initiatief dat een goede start kan zijn voor de TRZ bij het TT-circuit. 
Een publiekstrekker van formaat waar Assen erg blij mee kan zijn. Fijn dat Volker 
Wessels zijn nek durft uit te steken om dit hier neer te zetten. Een invesering van 40 
miljoen is niet niks natuurlijk. Een private investering van formaat ! Een private 
investering ….. en dat moet het ook vooral blijven. 

Want waarom zou de gemeente Assen hier 2,5 milijoen of mogelijk zelfs 5 miljoen euro 
in moeten steken? 

Vanwege het sausje van breedtesport, wat partime banen, de connectie met onderwijs 
en, voor GL, duurzaamheid ? 
Daar hangt dan wel een erg fors prijskaartje aan ! 
Kunnen we dat niet beter besteden aan sport in Assen, bijvoorbeeld de Pioneers die pas 
2 jaar na het vertrek van HVA in armetierige noodaccommodatie zijn gehuisvest, of aan 
zonnepanelen op iedere clubaacommodatie Investeer echt in breedtesport om kinderen 
en jongeren in beweging te krijgen en te houden. En qua duurzaamheid hebben wij ook 
nog wel andere ideeen dan het bouwen van een hele grote koelkast en deze dan met 
zonnepanelen van elektriciteit te voorzien en dan te zeggen hoe duurzaam we bezig 
zijn…. 

Nee GL is niet enthousiast over de forse gemeentelijke bijdrage.

En nog minder over het gemak waar het college dit geld wil uitgeven. 
De wethouder doet voorkomen of de eerste 2,5 miljoen vanzelfsprekend is en al in the 
pocket. Die is is al geregeld en vastgelegd in de Najaarsnota en de brief van 28 juni 2016 
roept het college. Nou, Lauw Loene, er is nog niks geregeld en niets vastgelegd in de 
Najaarsnota. Het college heeft alleen maar aangekondigd dat ze dit voornemens was, 
maar er is nog geen enkel besluit genomen en geen cent vastgelegd of begroot. De raad 
heeft e.e.a. voor kennisgeving aangenomen.

Pas nu is een principebesluit aan de orde. 

Detail: in de najaarsnota 2016 werd gesproken over een bijdrage van 2,5 miljoen 
inclusief de gemeentelijke voorbereidingskosten. Nu wordt een voorstel gedaan voor 
een bijdrage van 2,5 miljoen plus een voorbereidingskrediet van 200.000,-- voor de 
bestemmingsplanprocedure. Dan zitten we al op een bijdrage 2,7 miljoen. 
En dan ook nog eens 2,5 miljoen erbij leggen als de provincie niet thuis geeft. 

Als we dit dan ook nog eens zetten tegen de berichten deze week dat Assen voornemens is 
4,6 miljoen bij de dragen aan GAE vragen wij ons af hoeveel vrije miljoenen de gemeente 
Assen denkt te kunnen inzetten in dit soort prestige objecten die meer dan regio 
overstijgend zijn, terwijl wij nog de nodige risico's lopen in een lopend object als de FlorijnAs 
(denk aan de duurder uitvallende aanbesteding stationsgebouw) waardoor bij de reserves 
FlorijnAs ook de bodem in zicht komt. 

Kortom, het zou wel eens mooi zijn als er een risico- en investeringsoverzicht komt van al dit 
soort projecten! Zo mogelijk voor de vjn! 

Op onze technische vraag in hoeverrre deze bijdrage aangemerkt kan worden als 
staatssteun is geen helder antwoord gekomen. Er is een ambtelijke inschatting gemaakt 
voor alleen de eerste 2,5 miljoen. Linksom of rechtsom, in feite geven we als Assen de 
grond gewoon gratis weg met daarnaast een forse bonus. 

Tenslotte nog de blufpoker van het college dat men hoe dan ook doorgaat, uitgaat van 
eigen kracht. Los van de subsidie en los van wat Hoogeveen doet. Ja met zo’n kamikaze-
actie haal je EenVandaag wel, maar of dit nu het vermarkten van Assen en Drenthe is. 
De oorzaak van deze soap ligt natuurlijk grotendeels bij de provincie, maar ook Assen 
heeft de nodige olie op het vuur gegooid. Een slechte beurt wat GL betreft 

Kortom college, een mooi plan, een mooi particulier initiatief en dat moet het vooral 
blijven. Er zijn initiatieven met meer maatschappelijke relevantie in Assen die helaas 
niet op een dergelijke bijdrage van de gemeente hoeven te rekenen. De wethouder moet 
wel met een heel sterk verhaal komen , wil hij GL nog overtuigen voor 1 juni.