Een groot deel van de leden is nu ook lid van beide partijen om verdere steun aan te geven. Voor de belangrijke verkiezingen in november, waarbij de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA een sterke kans heeft om de grootste partij te worden, is veel te doen. Het concept verkiezingsprogramma is gereed en het is nu zaak deze scherp te stellen en mensen te overtuigen van het belang van onze visie.

Op zaterdag 9 september was het dan in Assen zo ver, en hebben de partijen een eerste grote gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd in wijkcentrum De Componist in Assen.

Kennismaken en campagne

De middag draaide om twee onderwerpen: elkaar leren kennen en campagnevoeren. De besturen en fracties van beide partijen waren vertegenwoordigd en na een welkomstwoord door voorzitters Ireen van der Klok-Suidman en Vincent Slagt hebben de twee campagneleiders, Peter de Vries en Willard Bouwmeester, de leden geïnformeerd over de huidige voortgang en de planning. Daarna hebben alle leden met elkaar gesproken over ideeën en tips voor de campagne, zijn er veel nieuwe contacten gelegd en was er gelegenheid voor een korte borrel.

Asser lid kandidaat Tweede Kamer

Op de bijeenkomst werd ook Elke Slagt-Tichelman verwelkomd. Als lid van GroenLinks Assen en voormalig Drents Statenlid komt zij namens GroenLinks-PvdA uit op plaats 19 van de kieslijst voor de Tweede Kamer. Al langere tijd is zij een groot voorstander van samenwerking en met haar doorzettingsvermogen en hart voor de zorg is die plek welverdiend.

GroenLinks en PvdA zijn zeer tevreden over het merkbare enthousiasme in de zaal en danken alle deelnemers. Daarnaast zijn enkele ideeën digitaal ingediend, ook deze zullen meegenomen worden in de campagneplanning. De campagneleiders benadrukken dat het nog altijd mogelijk is om met voorstellen te komen.

Leden van beide partijen hebben zich positief uitgelaten over de te voeren campagne en zien een stevige samenwerking tegemoet.

Elke Slagt Tichelman gefeliciteerd door fractie PvdA