Doelstellingen
De Visie Energietransitie is al vastgesteld, maar moet regelmatig worden voorzien van nieuwe inzichten omdat de ontwikkelingen snel gaan. Deze actualisatie voorziet de Visie van aansluiting op nationale en Europese ambities, CO2 reductiedoelstelling, het klimaatakkoord, gaswinning maar ook technologische innovatie en meer aandacht voor de sociale en economische aspecten van de energietransitie.

Groot belang
In de ogen van de partijen is de actualisatie daarmee van groot belang voor de stad, haar inwoners en bedrijven. Het biedt de burgers duidelijkheid, transparantie en inzicht in de manier waarop de gemeente omgaat met alle bovengenoemde aspecten. 

Vertraging
De partijen hebben begrip voor de behoefte om eventueel gevoelige onderwerpen van collegevorming nu niet te willen bespreken. Toch is het onderwerp van groot belang voor de stad, haar inwoners en bedrijven. Uitstel levert nu vertraging op in de energietransitie, een onderwerp waar alle zeilen bij gezet moeten worden om de gemeentelijke, maar ook landelijke en internationale doelstellingen te halen. Daarnaast wordt de visie uitgevoerd door middel van tweejaarlijkse uitvoeringsprogramma’s waardoor er meer dan voldoende manier zijn om later alsnog andere keuzes te maken als daar behoefte aan is.

Juist nu er meer uitdagingen bestaan voor de Gemeente Assen, zoals behoefte aan meer woningen, maar ook stijgende prijzen voor energie, is de Energietransitie van groot belang om hier mogelijkheden voor te maken om wonen betaalbaar te maken en te houden naar de toekomst.

Fracties GroenLinks, D66 en PvdA Assen