Gaswinning, uw mening TELT!

De discussie rondom de gaswinning en de mening van het College van B&W en de gemeenteraad, leverde een duidelijk beeld op. Wij zijn unaniem in de afwijzing van dit gasbeleid van de regering en minister Kamp in het bijzonder. Ook u kunt uw mening geven over deze gaswinning.

Op de website van de gemeente Assen staat een uitgebreide zienswijze en een verkorte versie. Download deze en onderteken hem en stuur hem op. De link staat hiernaast.

OOK UW MENING TELT!!

GroenLinks wil het college complimenteren met de uitgebreide en inhoudelijke behoorlijk complete zienswijze op het Winningsplan Westerveld.

Wij kunnen hier grotendeels mee instemmen en hebben nog een paar opmerkingen.

Opmerkingen

Het stemt ons zeer tevreden dat u wijst op een ruimer schadebegrip dan dat van het Burgerlijk wetboek.

Ook de gevolgen voor het Nationaal Park Drentse Aa en noodzaak van een MER zijn van groot belang.

Wat betreft de afhandeling van schade is de omkering van bewijslast essentieel alsmede de onafhankelijke beoordeling van schades.

Nulmeting

Een punt van aandacht is nog de nulmeting. U gaat in de zienswijze nu uit van een representatieve nulmeting. Zolang niet helder is hoe een dergelijke representieve nulmeting eruitziet en in hoeverre deze representatief kan worden geacht, zouden wij in de zienswijze graag opgenomen zien dat een nulmeting plaatsvindt aan alle woningen in het risicogebied. Is het college bereid dit in de zienswijze te verwoorden?

Procedure en vervolg

Qua procedure en vervolg nog enkele opmerkingen en vragen:

Wordt de mogelijkheid van zienswijzen indienen voor burgers en andere belanghebbenden gepubliceerd in Berichten van de Brink? Dit zou wel onze voorkeur hebben.

Kan iedere inwoner van Assen in beginsel een zienswijze indienen en wordt deze als belanghebbende aangemerkt of is dit voorbehouden aan de inwoners van de betreffende delen van Marsdijk en Loon? In het kader van verwachtingsmanagement naar onze inwoners is het goed dit helder te communiceren.

Graag zouden tenslotte de toezegging van het college krijgen dat het besluit om al dan niet beroep aan te tekenen tegen het besluit van de Minister bij de Raad van State wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.