Gaswinning, NEE!!

GL is helder geweest en zegt uitdrukkelijk nee tegen gaswinning uit de kleine velden. Kleine velden in het algemeen en onder Assen in het bijzonder. Dit wordt ingegeven door onze visie op duurzame energie, de steeds duidelijker wordende urgentie om afscheid te nemen van fossiele energie en de uitdrukkelijke duurzaamheidsambities uitgesproken door deze zelfde raad.

NEE kan dan ook het enige advies van Assen zijn aan de Minister.

We hebben de antwoorden van de portefeuillehouder vorige keer  op ons in laten werken maar blijven bij onze conclusie:  een krachtig NEE  is een beter signaal dan het rommelen in de marge om mogelijke nadelige gevolgen van gaswinning te mitigeren met een partij als de NAM  die zich weinig betrouwbaar en empatisch toont.

Ons kamerlid Liesbeth van Tongeren die we hierover ook hebben benaderd, bevestigde ons gisteren  in onze stellingname.:  Tegen Kamp kun je niet duidelijk genoeg zijn !.

Burgerparticipatie

We maken ons zorgen over de onrust die de gaswinning nu al veroozaakt onder de betrokken inwoners, gezien de brief van de wijkvereniging Marsdijk die de de zorgen van een groot deel van heel Marsdijk verwoordt, de slechte communicatie en de vele onduidelijkheden die er voor de inwoners nog zijn.

Verder  blijven we van mening dat de het besluit  over inhoud van het advies ook inhoudelijk bij de raad hoort om optimaal invulling te geven aan het gewenste burgerperspectief.  

Alleen als de raad nu in meerderheid zegt dat het advies eenduidig “NEE  geen gaswinning”  is, kan het college namens Assen de brief opstellen en versturen.

In het geval wel inhoudelijk gereageerd mocht gaan worden hebben we een amendement voorbereid op het besluit dat mede ingediend wordt door de SP en CDA.