Experimenteerruimte Sociaal domein.

GroenLinks is blij dat de gemeente Assen durft te gaan experimenteren, maar of de gekozen werkwijze nu de best haalbare is en er werkelijk geëxperimenteerd wordt….Wij hebben nog wel wat vragen en opmerkingen.

 

 

Veel van wat er in de invulling staat komt op het bordje van Vaart Welzijn te liggen, die daarmee zijn budget behoorlijk uitbreidt ( 1.204783,00) maar wij hebben niet echt duidelijk op ons netvlies wat de resultaten nu zijn van Vaart Welzijn tav de lokale samenwerking en de samenwerking met meerdere organisaties die al bezig zijn in de stad. Vaart Welzijn zou juist niet een zelfstandig opererend orgaan moeten zijn, maar juist wel een samenwerkende organisatie die lokaal, dichtbij en ontschottend werkt. Ook bijv in de samenwerking met de lokale partners zoals hier in dit voorstel genoemd, Garage TDI-DNK-Passend onderwijs.

Is daar al een integrale visie op?

(ons bereiken steeds vaker geluiden dat dit niet het geval is).

Tav de Financien:

1.Casusregie: Waarom is juist voor deze vorm van casusregie gekozen en niet de huidige vorm van samenwerking van welzijn – en jeugdorganisaties die vaak al een casusregisseur hebben. Komen er dan dus 2 casusregisseurs? Dat willen we toch juist voorkomen. 1 gezin-1plan-1regisseur? GroenLinks was in de veronderstelling dar Casusregie al de “core-business” is van Vaart Welzijn.

2. Preventie armoede en schulden GroenLinks vraagt zich in arre moede af waarom dit bij Vaart Welzijn moet worden toegevoegd als wij al een GKB hebben, die participeert in de wijk-buurtteams. Zit er bij de GKB onvoldoende kennis om Vaart Welzijn te ondersteunen in de uitvoering van het preventieplan?

6. Aanjaagfunctie initiatieven: Dit zit toch al gewoon in het huidige pakket van Vaart Welzijn, die in de wijken hun voelsprieten hebben zitten? Waarom dan weer een nieuwe functie bedenken?

7. Laaggeletterdheid. GroenLinks is een groot voorstander van de inzet op laaggeletterdheid middels het Taalhuis en neemt dan ook aan dat er een integraal beleid komt of visie is ontwikkelt is, die de samenhang van alle projecten op dit gebied in kaart heeft gebracht, zoals bijv de samenwerking tussen Taalhuis en DNK?

8. Naschoolse opvang. Vindt dit plaats ism Yorneo- Bodaertcentrum of wordt er een heel nieuw experiment uitgedacht van een al bestaand wiel?