Elke Slagt-Tichelman uit Assen, oud-Statenlid voor GroenLinks Drenthe, staat 19e op de concept-kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen. Haar hoge plaats op de lijst heeft Elke onder meer te danken aan haar enorme kennis van en heldere visie op de gezondheidszorg.

Elke is opgegroeid in Gelderland en woont sinds negentien jaar in Assen. Ze was tot maart dit jaar Statenlid. Elke heeft verloskunde gestudeerd in Maastricht en haalde in 2020 haar doctorstitel aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar promotieonderzoek naar moeder-kindbinding is ze opgeleid tot epidemioloog. Op dit moment werkt ze als verloskundige, epidemioloog en onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is ze docent bij de verloskunde-opleiding van de Hogeschool Rotterdam. Elke is in haar vrije tijd bestuurslid van de Stichting De Duurzame Verpleegkundige, die mede door haar is opgericht.

In maart 2019 werd Elke verkozen tot Statenlid. In de soms hectische vergaderingen van Provinciale Staten was ze een baken van rust. Twee onderwerpen bracht ze continu onder de aandacht de afgelopen jaren: internationale kansen voor Drenthe en natuurbescherming. Zo heeft ze tijdens vergadering van Provinciale Staten gevraagd om aanvullende regels voor de sierteelt. “Het instellen van spuit- en teeltvrije zones kan bijdragen aan de gezondheid van omwonenden en aan een lagere impact van de lelie- en bollenteelt op nabijgelegen natuur en water”, zegt ze daarover. Ook heeft ze gepleit voor een sterke grensregio. “Mensen realiseren zich vaak niet wat voor kansen internationale samenwerking onze provincie biedt. Terwijl bijvoorbeeld een internationale treinverbinding veel voordelen heeft. Je bevordert daarmee dat mensen over de grens gaan werken en daarmee meer expertise tussen Nederland en Duitsland uitgewisseld kan worden.”

Als verklaring voor Elke's prachtige plaats op de lijst, schrijft de kandidatencommissie van GroenLinks-PvdA: ”Elke heeft de kandidatencommissie overtuigd met haar analytische vermogen, terwijl ze sterk oog houdt voor het menselijke aspect. Deze betrokken Drenth brengt veel kennis over het zorgsysteem met zich mee en heeft daarnaast ook een groot groen hart.”

Elke vindt het belangrijk om alle mensen als gelijken te zien. Ze wordt geprezen om haar doorzettingsvermogen en integere houding die gericht is op samenwerken. Elke voelt verantwoordelijkheid op te komen voor de natuur, die niet zelf kan praten. “We moeten de aarde goed doorgeven aan de volgende generaties. Als verloskundige vind ik het belangrijk dat elk kindje dat ik ter wereld help opgroeit in een goede omgeving.” Elke wil zich inzetten voor een zorgsysteem dat op de lange termijn goed werkt, waarbij zij oog heeft voor de personeelstekorten, administratieve lasten en bekostigingssystemen.

Elke was al langere tijd een groot voorstander van een intensieve samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks. "Voor mij is dat een heel natuurlijk iets. Samen kunnen we structureel goede oplossingen voor Nederland maken. Thuis werkt die samenwerking tussen onze partijen al jaren perfect: mijn man Vincent is voorzitter van de PvdA-afdeling Assen. En wij zijn het heel vaak met elkaar eens."

De leden van GroenLinks en de PvdA kunnen tussen 11 en 19 september stemmen op de kandidaten van hun eigen partij. Daarna is de kandidatenlijst definitief. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op woensdag 22 november. In de meest recente opiniepeilingen wordt voorspeld dat de gezamenlijke lijst van GroenLinks en de PvdA tussen de 20 en 28 zetels gaat halen.