Een ander deel van de vrijwilligers ging huis aan huis om in gesprek te gaan. Aan de deuren treffen we veel mensen die zeer tevreden zijn over de wijk, het groen en de sociale cohesie. Kinderen in de wijk zijn lekker buiten aan het spelen; twee vrijwilligers hebben ook een balletje mee getrapt met een paar voetballende kinderen. Kritische noten waren er natuurlijk ook, zoals het onderhoud van het groen in de wijk, de opkomst van de japanse duizendknoop. Hiertegen wordt volgens een bewoonster te weinig gedaan. 
Ook wordt er aangegeven dat door het woonerf grenzend aan het centrum, veelal hard wordt gereden door o.a. pakketdiensten die dit als de snelste route zien. Het bord wat het woonerf moet aanduiden is niet zichtbaar genoeg. Een zebrapad over de Esakkerweg wordt te vaak door automobilisten niet opgemerkt waardoor hier al veel bijna-aanrijdingen zijn geweest zijn en ook daadwerkelijke aanrijdingen. 
Ria Haan heeft nog een aanvullend gesprek gehad met een inwoner die ons met de auto staande hield. Hij gaf aan dat er vanuit de gemeente meer aandacht mag zijn voor laadpalen op elke parkeerplaats bij de winkels. Iedereen waar we aan de deur mee spraken, heeft een zakje bloemenzaad gehad om in de tuin of wijk te laten opbloeien. 

Naast de gewone dagelijkse perikelen in de wijk spraken we ook mensen die hun zorgen uitten over de situatie in Oekraïne, hoe wij als GroenLinks hier in staan en wat wij als inwoners van Assen kunnen. Hoewel wij als plaatselijke afdeling hierin maar weinig kunnen doen is het wel fijn om een luisterend oor te kunnen bieden aan de mensen die zich hier zorgen over maken.