Onze bijdrage in de raad:

Dank u wel voorzitter,

“Leven op Tuvalu is als leven op een zinkend schip", dat waren de woorden van een parlementariër uit Tuvalu midden in de Pacific Ocean tijdens de klimaattop vorige week in Egypte. Het Caribisch gebied wordt geteisterd door steeds vaker, steeds heftigere orkanen. In Nederland hebben we steeds vaker te maken met extreem weer zoals droogte in de zomer, maar ook hevige neerslag! Wereldwijd mislukken oogsten door een steeds warmer wordende planeet, met alle gevolgen van dien voor de generatie die afgelopen jaar in 2022 zijn geboren. 

Ook in Assen hebben we geen haast, want dit voorjaar stelde we de Actualisatie Energietransitie uit, het zou gevoelig liggen in de coalitie onderhandelingen. We zien helemaal geen grote wijzigingen of zaken die als precair aangemerkt konden worden tijdens dat proces. Onze verbazing is dan ook groot dat dit stuk bijna conform zou worden afgehamerd. Zo’n belangrijk stuk. Bijzonder!

Terug naar de actualisatie, inhoudelijk is er niet veel geactualiseerd dan de vorige versie. Er zijn zaken als biogas en waterstof toegevoegd aan de energiemix. Hoewel wij niet tegen meer onderzoek zijn naar de optie waterstof, vraagt onze fractie zich wel af of meer onderzoek niet gaat leiden naar nog meer vertraging. We lezen namelijk dat we moeten gaan versnellen om de doelstellingen van 2030 te halen. Extra onderzoek houdt in nog meer verloren tijd om de doelen te behalen, wij gaan liever voor snelle actie! Graag reactie college.

Wat de fractie van GroenLinks betreft moet de prioriteit liggen bij de inwoners die het zwaarst getroffen worden door de huidige energiecrisis en de daaruit voortvloeiende armoede. Daar maakt onze fractie zich grote zorgen over. Een oproep aan het college om voortvarend aan de slag te gaan in de wijken daar waar verbruik hoog is en inkomens het laagst. Prioriteit zou moeten zijn het voorkomen van energie-armoede voor alle Assenaren, en in het bijzonder voor de laag en middeninkomens. 

Een goede energiemix in de transitie vinden ook wij belangrijk. Echter ziet onze fractie biogas niet als oplossing. De uitstoot draagt bij aan broeikasgassen in de atmosfeer. Daarnaast wil de overheid de veestapel halveren. De bio-industrie heeft een significant aandeel in biogas. Hoe kan deze optie dan meegenomen worden als hernieuwbare energie in de mix? Wat ons betreft, stop de bio-industrie en kies plantaardig voor een betere wereld! 

Dank u wel voorzitter.