Hans Marskamp

plv raadslid | m: 06-20091155

Als plaatsvervangend raadslid hoop ik dat we als GroenLinks in Assen het verschil kunnen maken op het gebied van duurzaamheid en het milieu, de omgeving waar we als Assenaren met zijn allen in leven.

Hans Marskamp,

Als kandidaat raadslid voor Assen wil ik me vooral richten op de volgende speerpunten: duurzaamheid, een energie- en CO2-neutraal Assen, een fietsvriendelijke en een groene stad, waar het goed leven, wonen en werken is.

Mijn naam is Hans Marskamp al weer 10 jaar wonend in Assen waarvan 8 jaar actief voor GroenLinks, eerst als raadslid en de afgelopen periode als plaatsvervangend raadslid.
Onze campagne is er op gericht minimaal 3 zetels en wie weet zelfs 4 zetels te behalen. We hebben als GroenLinks immers ‘ de wind in de rug’ op dit moment.
We hebben een mooie lijst met veel kandidaten met ruime ervaring. Kennis en kunde is over de kandidaten evenwichtig verdeeld zodat we ook de komende periode weer voor inhoud gaan en ons willen inzetten voor onze mooie stad Assen.